• /
مأخذ شناسى و کتاب شناسى

مأخذ شناسى و کتاب شناسى

مرضيه درج

در ادامه معرفى اجمالى مأخذ علوم اسلامى و قرآنى، در اين ويژه‏نامه به معرفى کتابهايى با موضوعات منسوب به حضرت على عليه‏السلام و نهج‏البلاغه مى پردازيم.

1ـ الهيات در نهج البلاغه

نام مؤلف: لطف الله صافى گلپايگانى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: بنياد نهج‏البلاغه

سال چاپ: 1361

مکان چاپ : بى جا

دفعات چاپ: اول

فهرست تفصيلى :

ـ الله محور مطالب و مقاصد قرآن و نهج‏البلاغه

ـ توحيد در نهج البلاغه

ـ بحث توحيد صفاتى و افعالى

ـ ادله توحيد ذاتى در نهج البلاغه

ـ قدرت خدا در نهج البلاغه

ـ معنى و شرح و تفسير صفات و اسماء خدا در نهج البلاغه

2ـ زن از ديدگاه نهج‏البلاغه

نام مؤلف: فاطمه علائى رحمانى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: سازمان تبليغات اسلامى

سال چاپ: 1371

مکان چاپ : بى جا

دفعات چاپ: دوم

فهرست تفصيلى :

ـ اسناد و مناسبتهاى تاريخى خطبه 80

ـ بررسى اوّلين فراز خطبه درباره نقص ايمان زن

ـ بررسى دومين فراز خطبه درباره نقص عقل زن

ـ بررسى سومين فراز خطبه درباره نقص بهره و حظّ زن

ـ نتيجه‏گيرى امام على عليه‏السلام از مقدّمات مذکور

ـ بررسى تطبيقى خطبه 80 و عناوين ديگرى که براى زن در نهج البلاغه ياد شده است.

3ـ رابطه نهج‏البلاغه با قرآن

نام مؤلف: سيد جواد مصطفوى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: بنياد نهج‏البلاغه

سال چاپ: 1374 ه. ش

مکان چاپ : تهران

دفعات چاپ: دوم

فهرست تفصيلى :

ـ مطالب متشابه قرآن و نهج‏البلاغه:

ـ حمد و ستايش خداوند

ـ ترغيب و تشويق به دعا

ـ فرار از جهاد سودى ندارد

ـ دليل زنده شدن پس از مرگ و...

ـ مطالب مورداختلاف قرآن‏و نهج‏البلاغه:

ـ يارى خواستن از خداوند

ـ مؤمننين برادر يکديگرند

ـ يتيم نوازى

ـ ريا و خودنمايى و...

4ـ انسان کامل از ديدگاه نهج‏البلاغه

نام مؤلف: حسن حسن‏زاده آملى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: بنياد نهج‏البلاغه

سال چاپ: 1372

مکان چاپ : قـم

دفعات چاپ: اول

فهرست تفصيلى :

ـ انسان کامل ولى الله است

ـ انسان کامل قطب زمان است

ـ انسان کامل مصلح برية الله است

ـ انسان کامل معدن کلمات الله است

ـ انسان کامل شجره وجود و کمال و... است

ـ انسان کامل مؤيد به روح القدس و روح است

ـ انسان کامل محل مشية الله است

5ـ انوارى از نهج البلاغه

نام مؤلف: محمد جعفر امامى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: دفتر تبليغات اسلامى قم

سال چاپ: 1373 ه. ش

مکان چاپ : قـم

دفعات چاپ: اوّل

فهرست تفصيلى :

ـ شناخت خالق در نهج البلاغه

ـ صفات خالق در نهج البلاغه

ـ بعثت انبياء در نهج البلاغه

ـ امامت و رهبرى در نهج البلاغه

ـ معاد در نهج البلاغه و...

6ـ پژوهشى در اسناد و مدارک نهج‏البلاغه

نام‏مؤلف: سيد محمد مهدى جعفرى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: دفتر نشر فرهنگ اسلامى

سال چاپ: 1365

مکان چاپ : بى جا

دفعات چاپ: ـــ

فهرست تفصيلى :

ـ اظهار نظر مورّخان قديم و جديد درباره سخنان امام عليه‏السلام

ـ نظر شارحان و مفسّران نهج‏البلاغه در مورد صحّت نهج‏البلاغه و مؤلف آن

ـ مدارک خطبه‏ها و نامه‏ها و حکمتها از منابع معتبر شيعى

ـ معرفى منابع و اسناد و روّات

ـ ترتيب تاريخى نهج‏البلاغه

ـ طرح تنظيم موضوعى محتويات نهج‏البلاغه و...

7ـ جامعه از ديدگاه نهج‏البلاغه

نام مؤلف: ولى اللّه برزگر کليشمى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: سازمان تبليغات اسلامى

سال چاپ: 1372

مکان چاپ : بى جا

دفعات چاپ: اوّل

فهرست تفصيلى :

ـ مفاهيم اجتماعى از ديدگاه جامعه‏شناسان و نهج البلاغه

ـ منشأ اجتماع از ديدگاه جامعه‏شناسان و نهج‏البلاغه

ـ اصالت فرد يا جامعه از نظر جامعه‏شناسان و نهج‏البلاغه

8ـ سيماى نهج‏البلاغه

نام مؤلف: محمد مهدى عقيلى

مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: غياث

سال چاپ: 1374

مکان چاپ : بى جا

دفعات چاپ: اوّل

فهرست تفصيلى :

ـ حضرت على عليه‏السلام صاحب نهج‏البلاغه

ـ محتواى نهج‏البلاغه

ـ گزيده‏اى از نامه‏ها و خطبه‏هاى نهج‏البلاغه

ـ داستانهايى از نهج‏البلاغه

ـ دانستنيهـاى گوناگون از نهج‏البلاغه و...

9ـ شگفتيهاى نهج البلاغه

نام مؤلف: جرج جرداق

مترجم: فخرالدّين حجازى

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: بعثت

سال چاپ: 1374

مکان چاپ : تهران

دفعات چاپ: سوم

فهرست تفصيلى :

ـ مرزهاى انديشه و دل

ـ حق را هيچ چيز باطل نگرداند

ـ هرگاه به دنيا دل بستى

ـ راست رو باشيد!

ـ مردم در حقوق با هم برابرند

ـ از دشمن انتقام مگير!

ـ از خدا بترس !

ـ مى فريبد و گناه مى کند

ـ آشتى بهتر است

ـ تو و برادرت هردو انسانيد!

ـ عمّار کجاست؟

ـ انتخاب دبيران

ـ از مردم دور مباش

ـ حاکمان رشوه‏خوار و...

10ـ على عليه‏السلام آيينه حق نما

نام مؤلف: سيّد ابراهيم الحسين السعيدى مترجم: ـــ

شارح / مصحح:ــ

انتشارات: احرار

سال چاپ: بى تا

مکان چاپ : تبريز

دفعات چاپ: ـــ

فهرست تفصيلى :

ـ مربى واقعى على عليه‏السلام پيامبر صلى الله‏عليه‏و‏آله بود

ـ موج ايمان و عقيده پاک على عليه‏السلام در حدّ اعلى بود

ـ مهاجرت تاريخى امام عليه‏السلام از مکه

ـ خواستگارى فاطمه زهرا عليهاالسلام

ـ على عليه‏السلام در پيشگاه حق

ـ عفو و گذشت على عليه‏السلام و...

منبع :دو ماهنامه مشکوة النور، شماره 14 .

ارسال شده در : 1389/9/10 - 03:56:01

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 03:56:01

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد