• /
اولین خطبه امام علی علیه السلام پس از بیعت

اولين خطبه

على -عليه السلام پيش از دستور تقسيم بيت المال خطابه اى به شرح زير ايراد كرد وگفت:

اى مردم!هيچ كس از مادر، غلام وكنيز به دنيا نيامده است وهمه حر وآزادند. خداوند به برخى از شما نعمتهاى فراوان بخشيده است وكسى كه گرفتار است‏بايد شكيبايى پيشه سازد وبا شكيبايى خود بر خدا منت ننهد. اكنون بيت المال نزد ما حاضر است وآن را ميان سفيد وسياه، به طور مساوى، تقسيم خواهيم كرد. (1)

وقتى سخن امام به اينجا رسيد، مروان رو به طلحه وزبير كرد وگفت: منظور على از اين سخن، شما هستيد وتفاوتى با ديگران نخواهيد داشت.

اسكافى در كتاب «نقض عثمانيه‏»، كه نقدى است‏بر كتاب «عثمانيه‏» تاليف جاحظ، سخن امام را مشروحتر نقل كرده است. وى مى‏نويسد:

على در روز دوم بيعت، روز شنبه نوزدهم ذى الحجة الحرام سال 35 هجرى، بر بالاى منبر رفت ودر ضمن يك سخنرانى مبسوط چنين گفت:

«...مردم! من شما را به راه روشن پيامبر وادار مى‏سازم واوامر خويش را در ميان جامعه جارى مى‏كنم. به آنچه مى‏گويم عمل كنيد واز آنچه باز مى‏دارم اجتناب ورزيد.(سپس از بالاى منبر به سمت راست وچپ نگاه كرد وافزود:) اى مردم! هرگاه من اين گروه را كه در دنيا فرو رفته‏اند وصاحبان آب وملك ومركبهاى رهوار وغلامان وكنيزان زيبا شده‏اند از اين فرو رفتگى باز دارم وبه حقوق شرعى خويش آشنا سازم، بر من انتقاد نكنند ونگويند كه فرزند ابوطالب ما را از حقوق خود محروم ساخت. آن كس كه مى‏انديشد كه به سبب مصاحبتش با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر ديگران برترى دارد بايد بداند كه ملاك برترى چيز ديگر است.برترى از آن كسى است كه نداى خدا وپيامبر را پاسخ بگويد وآيين اسلام را بپذيرد. در اين صورت، همه افراد، از نظر حقوق، با ديگران برابر خواهند بود. شما بندگان خدا هستيد ومال، مال خداست وميان شما بالسويه تقسيم مى‏شود.كسى بر كسى برترى ندارد. فردا بيت المال ميان شما تقسيم مى‏شود وعرب وعجم در آن يكسان هستند». (2)

پى‏نوشتها:

1- كافى، ج‏8، ص 68.

2- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج‏7، ص‏37.

فروغ ولايت ص‏374

آيت الله شيخ جعفر سبحانى

ارسال شده در : 1389/9/2 - 04:04:16

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
اولین خطبه امام علی علیه السلام پس از بیعت

ولين خطبه على پس از بيعت

طبرى به سند خود از على بن الحسين آرد كه چون مردم با على بيعت كردند اين خطبه را خواند:

«همانا خداى تعالى كتابى راهنما را نازل فرمود،و در آن نيك و بد را آشكار نمود.پس راه خير را بگيريد تا هدايت‏شويد و از راه شر برگرديد و به راه راست رويد.واجب‏ها!واجب‏ها!آن را براى خدا بجا آريد كه شما را به بهشت مى‏رساند.خدا حرامى را حرام كرده كه ناشناخته نيست و حلالى را حلال كرده كه از عيب تهى است و حرمت مسلمانان را از ديگر حرمت‏ها برتر نهاد،و حقوق مسلمانان را با اخلاص و يگانه پرستى پيوند داد.

پس مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آزارى نبينند،جز اينكه براى حق بود،و گزند مسلمان روا نيست جز در آنچه واجب شود.بر چيزى پيشى گيريد كه همگانتان را فراگير است[مرگ]كه يك يك شما از آن ناگزير است.همانا مردم پيش روى شمايند،و مرگ از پس‏شما را مى‏خواند.سبكبار باشيد تا برسيد.كه پيش رفتگان برپايند و پس ماندگان را مى‏پايند.خدا را واپاييد در حق شهرهاى او و بندگان او كه شما مسئوليد حتى از سرزمينها و چهارپايان.اگر خيرى ديديد آن را دريابيد و اگر شرى ديديد روى از آن بتابيد.» (1)

پى‏نوشتها:

1.طبرى،ج 6،ص 3079-3078،نهج البلاغه،خطبه 167.

على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(ع) صفحه 69

دكتر سيد جعفر شهيدى

ارسال شده در : 1389/9/2 - 04:05:57

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/2 - 04:04:16

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/2 - 04:05:57

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد