• /
مشخصات خطبه‌ها

مشخصات خطبه‌ها

1. در خطبه 174، حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام یك از خلفا را ستمكار و ظالم معرفی می‌كند؟
2.
در خطبه 174، حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه كسی را متهم به قتل عثمان معرفی می‌كند؟
3.
در خطبه 166، حضرت علی ـ علیه السلام ـ عرب جاهلیت را به تخم كدام یك از حیوانات تشبیه می‌كند؟
4.
در خطبه 166، حضرت علی ـ علیه السلام ـ برای خردسالان و بزرگسالان چه وظیفه‌ای را تعیین می‌كند؟
5.
نام خطبه‌ای كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در آن فتنه‌ها و فسادهای آینده را پیش بینی كرده است؟
6.
در كدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ برای طلب باران دعا می‌كند؟
7.
خطبه‌ای كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ صفات پرهیزگاران را ذكر كرده است، كدام است؟
8.
در خطبه 135، حضرت علی ـ علیه السلام ـ لقب «پسر لعین»، «ابتر»، «درخت بی‌ریشه» را به چه كسی نسبت می‌دهد؟
9.
در خطبه 131، حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه كسی را اولین نمازگزار بعد از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ معرفی می‌كند؟
10.
كدام خطبه را حضرت علی ـ علیه السلام ـ پس از قتل عثمان و در آغاز حكومت ظاهری خود ایراد فرمودند؟
11.
كدام خطبه را حضرت علی ـ علیه السلام ـ در كنار قبر فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ هنگام دفن او ایراد كردند؟
12.
در خطبه 210، حضرت علی ـ علیه السلام ـ راویان حدیث را به چهار گروه تقسیم می‌نمایند، آن چهار گروه كدامند؟
13.
سه تن از اصحاب رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ كه در خطبه 182 به آن اشاره شده كدامند؟
14.
در كدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ خبر از غیبت حضرت مهدی (عج) می‌دهد؟
15.
نام خطبه‌ای در نهج البلاغه است كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ درباره غصب خلافت و حقانیّت خود برای خلافت شرح می‌دهد؟
16.
در كدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ سن خود را مطرح می‌كند؟
17.
آخرین خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام است؟
18.
كدام خطبه است كه بعد از خواندن آن، مخاطب حالت غش به خود پیدا كرد و درباره چه موضوعی می‌باشد؟
19.‌
كدام حكمت را حضرت علی ـ علیه السلام ـ در قبرستان كوفه ایراد كرده‌اند و خطاب به چه كسی می‌باشد؟
20.
كدام خطبه را حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حالت خشم و غضب ایراد فرموده‌اند و فلسفه آن چیست؟
21.
كدام خطبه بود كه بعد از ایراد آن توسط حضرت علی ـ علیه السلام ـ مردم به گریه افتادند؟
22.
كدام خطبه را حضرت علی ـ علیه السلام ـ بر روی سنگ ایراد فرمودند و محل ایراد خطبه كجا بود؟
23.
در خطبه قاصعه، حضرت علی ـ علیه السلام ـ بنیانگذار خانه كعبه را چه كسی معرفی می‌كند؟
24.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در كدام خطبه خودش را ضامن رستگاری انسانها در آخرت قرار می‌دهد؟
25.
خطبه‌ای در نهج البلاغه به معنای یكی از اعضاء شتر كه شبیه به شُش گوسفند می‌باشد و شتر هنگام هیجان و نفس زدن آن را از دهان خود بیرون می‌آورد؟
26.
نام یكی از بازارهای كوفه كه در خطبه 47 به آن اشاره شده است؟
27.
در خطبه 50 حضرت علی ـ علیه السلام ـ منشأو سبب فتنه و فساد را در چه می‌داند؟
28.
در خطبه 53 حضرت علی ـ علیه السلام ـ هجوم و ازدحام مردم را برای بیعت به چه چیزی تشبیه می‌كند؟
29.
در خطبه 78 چه كسی از طریق علم نجوم حضرت علی ـ علیه السلام ـ را از رفتن به جنگ خوارج برحذر داشت؟
30.
در خطبه 78 حضرت علی ـ علیه السلام ـ آموختن چه علمی را نهی می‌كند؟
31.
نام خطبه‌ای در نهج البلاغه كه به معنای «نورانی و برجسته» می‌باشد؟
32.
در كدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ فوائد اعضا بدن انسان را بیان می‌كند؟
33.
نام خطبه‌ای كه به معنای «اشخاص» می‌باشد؟
34.
در خطبه 92 حضرت علی ـ علیه السلام ـ بنی امیه را به كدام یك از حیوانات تشبیه می‌كند؟
35.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 96 پراكندگی اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به پراكندگی فرزندان چه كسی تشبیه می‌كند؟
36.
نام دو واحد پولی كه در خطبه 96 ذكر شده است، چیست؟
37.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 99 چه كسانی را به ستارگان تشبیه می‌كند و وجه تشبیه چیست؟
38.
نام خطبه‌ای است كه به معنای «پیشگویی و غیبگویی» می‌باشد؟
39.
نام خطبه‌ای است كه اگر دو حرف آخر آن را حذف و به حرف اول ضمه و حرف دوم تشدید اضافه نماییم به معنای شخص تحصیل كرده و دانشمند است و اگر حرف اول و سوم را حذف كنیم، به معنای «گوشت» می‌شود؟
40.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 108 نام كدام شهر را به «بطحاء» یاد می‌كند؟
41.
عوامل دهگانه‌ای كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 110 برترین وسیله تقرب به سوی خدا می‌داند، كدام است؟
42.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 110 خواندن كدام یك از كتابهای آسمانی را بهار قلبها می داند؟
43.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 133 چه نوع از تفسیر قرآن را یادآور می‌شود؟
44.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 155 كدام یك از فروع دین را از اخلاق خدای سبحان می‌داند؟
45.
در خطبه 175 حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه چیزی را شفادهنده بزرگترین دردها معرفی می‌كند؟
46.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 175 چه ظلمی را قابل بخشش نمی‌داند؟
47.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 175 چه ظلمی را قابل بخشش می‌داند؟
48.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 175 چه ظلمی را قابل قصاص می‌داند؟
49.
در خطبه 192 لقب دو پادشاه ایران و روم ذكر شده، نام آن دو پادشاه را بنویسید؟
50.
نام غاری است در خطبه 192 كه در آن غار به پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ وحی نازل شده است؟
51.
نام خطبه‌ای است در نهج البلاغه كه به معنای «نشخوار كردن» و یا «تحقیر كردن» است؟
52.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه قاصعه عبادت ابلیس را چند سال بیان می‌كند؟
53.
در خطبه قاصعه نام یكی از پادشاهان زمان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ ذكر شده است كه اگر دو حرف اول آن را حذف كنیم، به معنای «همكاری و مساعدت» است و در ضمن نام یكی از برادران حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ می‌شود كه در كربلا در ركاب حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ به شهادت رسید؟
54.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 28 مدال بُرد و باخت در آخرت را چه می‌داند؟
55.
در نامه 24 وصیت مالی حضرت علی ـ علیه السلام ـ خطاب به كدام یك از فرزندانش می‌باشد؟
56.
اولین خانواده اسلامی كه در خطبه 192 معرفی شده است كدام خانواده است و اعضاء آن چه كسانی هستند؟
57.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 192 (قاصعه) منزلت خود را نسبت به پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ چه می‌داند؟
58.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در وصیت نامه خود به امام حسن ـ علیه السلام ـ (نامه 31)، تفاوت انسان و حیوان را در چه می‌داند؟
59.
در حكمت 113 هیجده موضوع اخلاقی ذكر شده است، آنها را بیان كنید؟
60.
در نامه 24 چه كسی نخستین وصی حضرت علی ـ علیه السلام ـ معرفی شده است؟
61.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حكمت 38 ترسناكترین و هولناكترین تنهایی را در چه می‌داند؟
62.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حكمت 38 دوستی با چهار گروه را نهی فرموده است، آن چهار گروه كدامند؟
63.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 192 بزرگترین دام شیطان را چه می‌داند.
64.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 26 بزرگترین خیانت را خیانت به چه كسانی می‌داند؟
65.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حكمت 39 برنامه زندگی مؤمن را به چند بخش تقسیم می‌كند؟
66.
عوامل نشاط روح كه در حكمت 400 آمده است، كدامند؟
67.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 50 حقوق متقابل چه كسانی را متذكّر شده است؟
پاسخ ها:
1.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این خطبه عثمان را ظالم و ستمكار معرفی می‌كند.
2.
در این خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ طلحه را به قتل عثمان معرفی می‌كند.
3.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 166، عرب جاهلیت را تشبیه به تخم افعی می‌كند.
4.
در خطبه 166 حضرت علی ـ علیه السلام ـ به خردسالان و بزرگسالان می‌فرماید: «لیتاس صغیركم بكبیركم، و لیراف كبیر كم بصغیركم». باید خردسالان شما از بزرگسالان پیروی كنند و بزرگسالان شما به كودكانتان رؤوف و مهربان باشند.
5.
خطبه ملاحم.[1] (ملاحم به معنای خبر از آینده و پیشگویی می‌باشد.) در این خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در باره خداوند و رسول اكرم ـ صلی الله علیه وآله ـ مطالبی را متذكر شده‌اند و در مورد فتنه بنی امیه وقایعی را پیش بینی نموده‌اند.
6.
در خطبه 115 و 143، حضرت علی ـ علیه السلام ـ برای طلب باران دعا می‌كند. مستحب است برای طلب باران در موقع خشكسالی، مؤمنین دعا كنند و دو ركعت نماز را، نماز استسقاء گویند. این نماز، طبق فتوای همه علمای شیعه مستحب است.
7.
خطبه متقین. خطبه 193 نهج البلاغه می‌باشد كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این خطبه بیش از یكصد صفت را برای متقین ذكر می‌كند.
8 .
حضرت علی ـ علیه السلام ـ القاب«پسرلعین» ، «ابتر» و «درخت بی ریشه» را به مغیره بن اخنس می‌دهد كه قصه از این قرار است: هنگامی كه مشاجره‌ای بین امام ـ علیه السلام ـ وعثمان در گرفت، مغیره به عثمان گفت: من به جای تو پاسخگوی او خواهم بود.


 

ارسال شده در : 1389/9/11 - 14:15:35

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/11 - 14:15:35

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد