• /
ترجمه‌هاى نهج البلاغه

ترجمه‌هاى نهج البلاغه

نهج البلاغه مانند قرآن كريم كتاب زنده است و هم چنان مى درخشد و نظر دانشمندان را به خود جلب مى كند و به اكثر زبانهاى زنده دنيا چون: فارسى، تركى، اردو، انگليسى، فرانسوى، آلمانى، ايتاليائى و اسپانيايى و اسپرانتو و غيره ترجمه شده است. البته پيداست استقصاء كامل ترجمه‌هاى نهج البلاغه به زبانهاى مختلف دنيا براى ما مقدور نيست ولى باز مى توان نمونه‌هاى فراوانى پيدا كرد.

1. ترجمه نهج البلاغه = (الإشاعه)

به زبان اردو، مترجم سيد اولاد حسن بن محمد حسن سليم هندى امر دهوى معاصر متوفى (1338) سيد على نقى نقوى در تذكره علماى اماميه پاكستان ذكر كرده است.[1]

2. ترجمه نهج البلاغه (سلسبيل فصاحت)

ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو. مترجم: سيد ظفر مهدى كوهر ابن سيد وارث حسين جائسى، مدير تحرير مجله «سهيل يمن» و كتابى هم دارد موسوم به «الله الله» كه در رد عامه است. و در هند در دو جلد چاپ شده است.[2]

3. ترجمه نهج البلاغه ، به زبان اردو

مترجم: سيد على اظهر كهجوى هندى متوفاى 1352 هـ ترجمه بين سطرها نوشته و چاپ شده است.[3]

استاد سيد عبدالعزيز طباطبايى در تعليقات خود بر «الذريعه» موسوم به «اضواء على الذريعه» مى گويد: درباره مترجم اين كتاب نامه‌اى به علامه سعيد اختر رضوى در پاكستان نوشتم او در پاسخ نوشت اين ترجمه مال سعيد على اظهر نيست، بلكه مال پسرش سيد على حيدر (1303 ـ 1380 هـ) است كه به اشتباه به پدرش نسبت داده شده است.[4] و شرح حال او در كتاب «مطلع انوار» (ص 354 ـ 359) آمده است.

4. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: سيد يوسف حسن هندى امر دهوى، متوفاى 1352 هـ و در هند در سال 1926 م، در بهترين چاپخانه‌ها چاپ شده است.[5]

5. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: ميرزا يوسف حسين بن نادر حسين صدر الأفاضل لكهنوى. در اواخر مقيم لاهور بود (1301 ـ 1408 هـ) شرح وى در كتاب «تذكره علماى اماميه پاكستان» (ص 393 ـ 396) با ذكر تأليفاتش از جمله ترجمه نهج البلاغه آمده است.

6. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: جعفر حسين لاهورى و در تاريخ 18 رجب سال 1375 = شباط 1956 از نگارش آن فارغ شده است و اين ترجمه در هند و پاكستان بسيار رايج و متداول است و مكرر چاپ شده است. از جمله در «لاهور» از طرف مؤسسه «كتب خانه مغل حويلى» چاپ سنگى خورده. بدين ترتيب كه در دو ستون عمودى، در يك ستون متن عربى و در ستون ديگر ترجمه قرار گرفته است. و چاپ ديگر در «اماميه بيليكشنز» پاكستان در سال 1985 م انجام گرفته است و در اول آن مقاله مفصلى از علامه سيد على نقوى درباره آراء ادبا و كلمات آنها درباره نهج البلاغه چاپ شده است.[6]

7. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: سيد محمد صادق، آن را خليق احمد نظامى در مقاله خود پيرامون نهج البلاغه ذكر كرده است و آن را در شماره اول مجله «المجمع العلمى الهندى» منتشر ساخته است.[7]

8. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: حسن عسكرى هندى حيدرآبادى، معاصر، در سال 1966 م در حيدرآباد دكن هند چاپ شده است.[8]

9. منهاج نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

ترجمه سيد سبط حسن رضوى پاكستانى هنسوى (حدود 133 ، 1915، 1398 ، 1978) شرح حال او در كتاب «مطلع انوار» ص 250 آمده است.[9]

10. نيرنگ فصاحت

در ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو. تأليف سيد ذاكر حسين اختر ابن سيد فرزند على هندى دهلوى واسطى (1315 ـ 1372 هـ)[10]. شرح حال وى در «تذكره علماى اماميه پاكستان» ذكر شده است.

11. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم: صدر الأفاضل سيد مرتضى حسين لكهنوى، عالم معروف لاهور (1341 ـ 1407 هـ).

12. ترجمه نهج البلاغه به زبان اردو

مترجم خطبه‌ها: ميرزا يوسف حسين .

مترجم نامه‌ها و كلمات قصار: غلام محمد زكى سرود كوئى، و لاهور پاكستان توسط مؤسسه «حمايت اهل بيت» در سال 1394 هـ با مقدمه‌هاى: سيد على نقى نقوى و سيد محمد صادق لكهنوى و محمد بشير و ظفرحسن و مرتضى حسين و ظلّ حسنين، چاپ و انتشار يافته است.

13. ترجمه و شرح نهج البلاغه به زبان اردو

به ترجمه: سيد رئيس احمد جعفرى و نائب حسين نقوى و عبدالرزاق مليح آبادى و مرتضى حسين، با هم ترجمه كرده‌اند و هر كدام ترجمه قسمتى را عهده‌دار بوده است و در پاكستان چاپ شده است.[11]

14. ترجمه نهج البلاغه به زبان اسپانيائى

مترجم: عبدالجبار آرج، از ترجمه انگليسى سيد محمد عسكرى به زبان اسپانيائى برگردانده است و در اسپانيا به چاپ رسيده است. سپس در تهران مؤسسه الهاى وابسته به وزارت ارشاد اسلامى ايران در سال 1989 م چاپ كرده است.[12]

15. ترجمه نهج البلاغه به زبان اسپانيائى

مترجم: دكتر محمد على انزالد و مورالس.[13]

Dr. Muhammad Ali Anzaldua Morales.

16. ترجمه نهج البلاغه به زبان آلمانى.

مترجم: محمد ايتات و يوسف امين انتون ديرل، در آلمان چاپ شده است. و همان چاپ در تهران توسط كتابخانه عمومى چهل ستون افست گرديده است.[14]

17. ترجمه نهج البلاغه به زبان ايتاليائى

مترجم، دكتر پرويز دانش كجورى، ترجمه كامل. و از طرف مركز معارف اسلامى اروپا در روم انتشار يافته و مؤسسه جهان خدمات اسلامى در تهران در سال 1400 هـ چاپ كرده است.

18. ترجمه نهج البلاغه به زبان ايتاليائى

مترجم: انجلو ترنه زونى Angelo tereny zoni در روم چاپ شده است.

19. ترجمه نهج البلاغه به زبان فرانسه

به تبويب و ترجمه اكثر محتواى نهج البلاغه، توسط جمعى از علماى اسلام.

تقديم و اِعداد: سميح عاطف الزين. و عصام عبدالقادر غندور، و نبيه محمود صيدانى.

مقابله: دكتير سيدعطيه ابوالنجا.

چاپ: دار الكتاب اللبنانى در بيروت سال 1985 م.

سپس از چاپ لبنان توسط انتشارات انصاريان قم سال 1409 = 1989 م افست شده است.

20. ترجمه نهج البلاغه به زبان فرانسه

مترجم: سيد مسرور حسين بن سيد معجز حسين رضوى هندى امر دهوى (7 رجب 1326 برابر با 13 رجب 1376 هـ) مترجم جهت تبليغ به ماداگاسكار آفريقا رفت و در آنجا رحل اقامت افكند و در امر تبليغ بسيار موفق بود به طورى كه جمع كثيرى با دست او به تشيع گرويدند و در آن شهر مؤسسه‌اى به نام «مناره مسرور» و مدرسه‌اى به نام «مدرسه مؤيد الإسلام» بنياد نهاد و به زبانهاى:‌ عربى، فارسى، اردو، انگليسى و فرانسه مانند زبان مادرى كاملاً مسلط بود و زبان آفريقايى را هم در مدت اقامتش در آنجا به خوبى فرا گرفت و چاپخانه‌اى هم براى نشر كتب اسلامى تأسيس نمود و نهج البلاغه را به زبان فرانسه و گجراتى ترجمه كرد.[15]

21. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

تلفيقى است از ترجمه مراكز اسلامى خراسان و ترجمه سيد محمد عسكرى جعفرى و ترجمه سيد عليرضا، كه آن را استاد سيد هادى خسروشاهى در سال 1395 هـ در مركز بررسيهاى اسلامى قم چاپ كرده است و چاپ دوم در سال 1398 هـ بوده و در سال 1984 ميلادى نيز از طرف مركز ثقافى اسلامى اروپا در رم انتشار يافته است.

22. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم ميرزا جعفر بن حاج احمد آقا بن نجفقلى تبريزى طسوجى نجفى، ساكن هند، متولد حدود سال 1328 هـ و متوفاى ذى الحجه 1402 هـ .

ترجمه‌اش را به پايان رساند و اقدام به چاپ كرد كه در چاپ متوقف شد.[16]

23. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم:‌حسين محمد جعفرى پاكستانى، ظاهراً ناتمام است.

24. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

ترجمه: سيد انصار حسين رضوى هندى، ترجمه قسمت نامه‌ها از عبدالرزاق خان مليح آبادى و ترجمه قسمت حِكَم و كلمات قصار از سيد مرتضى حسين مى باشد.

در سال 1970 م در لكهنو و 1976 و 1396 هـ در حيدرآباد هند در 680 صفحه چاپ شده است.[17]

25. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم: دكتر محمد على حاج سلمين، در بمبى هند چاپ شده است.

26. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم: مفتى جعفر حسين، متولد سال 1916 م و از ترجمه آن ظهر جمعه 10 رجب سال 1375 هـ در لاهور فارغ شده و در كراچى به چاپ رسيده است.[18] و آن را مركز بررسيهاى اسلامى قم در سال 1398 هـ در 736 صفحه تجديد چاپ نموده است. شرح حال مترجم در كتاب «تذكره علماى اماميه پاكستان» در صفحه 70 ـ 72 آمده است.

27. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم: سيد عليرضا، سكرتر سابق وزارت خارجه پاكستان، و آن را در سال 1973 م پيرمحمد ابراهيم در كراچى در سه جلد چاپ كرده است و بار ديگر مؤسسه جهانى خدمات اسلامى در تهران 1401 = 1980 م در 816 صفحه به چاپ رسانده است. و نيز در سال 1407 = 1987 در مركز بررسيهاى اسلامى قم تجديد چاپ شده است.

28. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى

مترجم: سيد على نقى نقوى، و در ماه جمادى الثانى سال 1375 هـ از آن فارغ شده و در هند چاپ شده است. بعد در سال 1409 هـ انتشارات انصاريان در قم چاپ كرده است. سپس مرحوم شيخ حسن سعيد تهرانى چاپ نموده و انتشارات كتابخانه مسجد جامع در تهران آن را منتشر ساخته است.

29. ترجمه نهج البلاغه به زبان انگليسى (با شرح مختصر و تعليقات)

مترجم: سيد محمد عسكرى جعفرى، از طرف مؤسسه الزهرا در حيدرآباد هند سال 1965 م در 560 صفحه چاپ شده است.

داود الهامي - دنياي نهج البلاغه، ص 187

ترجمه‌هاى نهج البلاغه

و بار ديگر در سال 1967 م در بوناى هند چاپ گرديده.

بار سوم و چهارم مركز اسلامى خراسان واقع در كراچى در سالهاى 1971 و 1977 چاپ كرده. و چاپ چهارم و پنجم توسط مؤسسه جهانى واقع در آمريكا انجام گرفته و نيز در هند مجدداً در سال 1984 به چاپ رفته است.

و باز مؤسسه «تاريخ تراسيل» در آمريكا سال 1987 و مجدداً در سال 1981 چاپ نموده است. و همين ترجمه را حاج آقا سعيد تهرانى جزء ‌انتشارات مسجد جامع تهران در 300 صفحه چاپ كرده است.[19]

30. ترجمه نهج البلاغه به زبان صرب و كروات (زبان اهل بوسنى)

ترجمه توسط محمود جخاهيج ـ معاون نخست وزير بوسنى ـ و محمد على حاجيج انجام گرفته و خبر اين ترجمه را مجله «كيهان فرهنگى» در شماره اول سال 9 و فروردين ماه 1371 ش در ص 57 انتشار داده است.

31. ترجمه نهج البلاغه به زبان تركى استانبولى

مترجم:‌ پروفسور عبدالباقى گولپينارلى (1317 ـ 1402 هـ) ساكن استانبول استاد دانشگاه استانبول و دانشمند مطلع و محقق و نويسنده تواناى شيعى و صاحب تأليفات زياد از جمله همين ترجمه نهج البلاغه. ترجمه مرحوم عبدالباقى، براى نخستين بار در سال 1973 توسط انتشارات «بنى شرف معارف» در استانبول در 463 صفحه چاپ شده است و همان چاپ را انتشارات انصاريان در قم سال 1397 = 1401 و 1981 = 1409 هـ افست نموده است.

32. ترجمه نهج البلاغه به زبان كجراتى

مترجم: سيد سرور حسن ابن سيد معجز حسين رضوى هندى امروهوى مراد آبادى (1326 ـ 1376) و قبلاً گفتيم وى نهج البلاغه را به زبان فرانسه نيز ترجمه كرده است و شرح حالش در كتاب «تذكره علماى اماميه پاكستان» ص 383 آمده است.

33. ترجمه نهج البلاغه به زبان كجراتى

مترجم: مولوى غلام على بن اسماعيل هندى بهاونكرى (1283 ـ 367 هـ) جلد اول آن در 200 صفحه چاپ شده است.[19] و مكرر تجديد چاپ شده تا آن كه چاپ هشتم آن در سال 1983 م در لاهور انجام گرفته است.[20]

34. ترجمه نهج البلاغه به زبان سند

مترجم: لعلى محمدو راهوسندى و در سال 1975 م در كراچى چاپ شده است.

35. ترجمه نهج البلاغه به زبان سند به شعر و نظم

مترجم: حافظ مير محمد حسن على خان بن مير محمد نصير خان حيدرآبادى، حيدر آباد سند (1240 ـ 1324 هـ) مترجم قرآن را در ده سالگى حفظ كرده بود. نقوى در كتاب «تذكره علماى اماميه پاكستان» صفحه 289 ـ 290 شرح حال او را نوشته و مؤلفات وى را شمرده از جمله همين كتاب.

36. ترجمه نهج البلاغه به زبان سند

مترجم: مولانا محمد رضا نجفى فرزند درياخان پاكستانى سندى خيربورى متولد 1945 م و ترجمه وى هنوز چاپ نشده است و نقوى در «تذكره علماى اماميه پاكستان» صفحه 303 شرح حال او را نوشته است.

37. ترجمه نهج البلاغه به لغت گيلكى و آن زبان مردم گيلان در شمال ايران است.

مترجم: م. ب. جكتاجى. و قسمتى از آن در مجله «گيله‌ور» در دو شماره 6 و 7 از سال اول (آذر و دى سال 1371 شمسى) صفحه 19 انتشار يافته است.

38. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

مترجم آن معلوم نيست. ترجمه‌اى از قرن ششم به زبان فارسى قديم كه بين سطرهاى نهج البلاغه به خط قديم نوشته شده است و اين قديمى ترين كتابى است كه روى اوراق سمرقندى نگارش يافته است و تاريخ كتابت متن عربى اين نسخه نهج البلاغه سال 573 هـ مى باشد و اين نسخه در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است و تحت شماره 4876 ثبت شده است.[21]

39. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

تأليف بعض اعلام قرن ششم و ممكن است يكى از خراسانيها باشد.

نسخه‌ى از آن كه در سال 973 نوشته شده و ترجمه‌ها وسط سطر نهج البلاغه قرار گرفته، موجود است و آن نسخه‌اى است بسيار نفيس و با آب طلا تزيين شده و در اول آن لوحه فنى دارد و آن را شاه عباس صفوى به كتابخانه امام رضا ـ عليه السلام ـ در مشهد مقدس در سال 1071 هـ وقف كرده است و اين كتاب در كتابخانه آستان قدس قسمت مخطوطات تحت شماره 2180 ثبت شده است و آن را دكتر عزيزالله جوينى تحقيق كرده و در دو جلد چاپ كرده است و متن نهج البلاغه در بالاى صفحات قرار دارد و از انتشارات «شركت انتشارات علمى و فرهنگى» در سال 1408 هـ ق مى باشد.

40. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

ترجمه‌اى است به فارسى قديم از قرن هفتم يا قبل از آن. و آن در نسخه‌اى از نهج البلاغه نوشته شده كه تاريخ كتابت آن 818 هـ است بدين ترتيب كه ترجمه‌ها به خط قديم وسط سطرها قرار گرفته است و اين نسخه در كتابخانه عمومى مسجد گوهرشاد مشهد مقدس تحت رقم 104 موجود است.[22]

41. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

ترجمه فارسى قديمى است كه روى نسخه‌اى از نهج البلاغه نوشته شده و آن را شخصى به نام «محمد بن سلطان الحافظ بالشجرف» به خط فارسى در وسط سطرها نگاشته است و از آن در ماه مبارك رمضان 891 فارغ شده است و شايد ترجمه هم از همان شخص باشد كما اين كه ديوان امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ موسوم به «انوار العقول فى اشعار وصيّ الرسول ـ صلّى الله عليه و آله ـ» را با ترجمه فارسى آن خلال سطرها، به آن ملحق نموده است. و اين نسخه خطى نفيس در كتابخانه آيت الله مرعشى در قم به شماره 826 موجود است.[23]

42. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

در نسخه‌اى از نهج البلاغه كه تاريخ آن 918 مى باشد وسط سطرها نگارش شده است و اين نسخه در «دارالكتب الظاهريه» در دمشق به شماره 755 موجود است.[24]

43. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

به ترجمه: كمال الدين حسين بن شرف الدين عبدالحق الالهى اردبيلى متوفاى 950 هـ در سالهاى 1267 هـ و 1288 هـ در تبريز چاپ شده است.

و با متن نهج البلاغه نيز در وسط سطرها در سالهاى 1343 هـ و 1355 هـ چاپ سنگى شده است و سپس (دفتر نشر فرهنگ اهل بيت) در تهران افست كرده و كمى از حجم آن كاسته است.

و يك نسخه خطى از آن با اين خصوصيات كه ترجمه‌ها به خط فارسى در وسط سطرهاى نهج البلاغه قرار گرفته و تاريخ تحرير آن 920 هـ مى باشد و تاريخ نگارش متن عربى نهج البلاغه همان نسخه 912 هـ است و اين نسخه در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به شماره 2389 موجود است.

44. ترجمه نهج البلاغه

ترجمه: عزّالدين جعفر بن شمس الدين آملى. و از آن روز دوشنبه 29 ذى القعده سنه 944 هـ فارغ شده، به اسم وكيل السلطنه تاج الدين آقا حسن مت، از وزراء مازندران و در سال 1397 هـ در مشهد چاپ شده است.[25]

45. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

در نسخه‌اى از نهج البلاغه كه به تاريخ 960 هـ نگارش يافته، به خط فارسى وسط سطرها نوشته شده است و در آخر آن آمده است: «كتبه العبد المذنب يارى الكاتب» و اين نسخه در كتابخانه امام رضا ـ عليه السلام ـ در مشهد مقدس موجود است و تحت شماره 8058 ثبت شده است.

46. ترجمه نهج البلاغه

از قرن هشتم يا نهم. مترجم موارد مشكل را ترجمه كرده نه همه نهج البلاغه و خلال سطرهاى نهج البلاغه نوشته است و يك نسخه از آن در كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به شماره 75295 موجود است و آن از مخطوطات امام جمعه كرمانى است.

47. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

آن را شخصى به نام محمدحسين نوشته و از نگارش آن در ماه ربيع الآخر 1093 فارغ شده است و به خط فارسى خلال سطرهاى نهج البلاغه به خط نسخ نوشته است و آن در كتابخانه «المتحف البريطانى» به رقم 18401 ADD نگهدارى مى شود.[26]

48. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: سيد شرف الدين على بن محمد نصير دست غيب حسينى شيرازى، از مشايخ محمد مؤمن بن محمد قاسم جزائرى شيرازى است. ترجمه نهج البلاغه را در ماه رمضان سال 1110 هـ شروع كرده و در ربيع الآخر سال 1111 هـ به پايان رسانده و ترجمه را با خط خود وسط سطرهاى نهج البلاغه نوشته و‌آن را محب على كازرونى سال 1111 هـ تمام كرده است. و آن از مخطوطات كتابخانه عمومى مَلِك در تهران مى باشد و تحت شماره 2216 ثبت شده است.[27]

49. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم آن معلوم نيست ولى در قرن يازدهم مى زيست و در كتابخانه مجلس تهران به شماره 2019 موجود است و در فهرست كتابخانه مزبور چنين توصيف شده است:

نسخه نفيس، نهج البلاغه با خط نسخ خوش و عناوين آن با آب طلا و ترجمه‌ها با رنگ قرمز وسط سطرها به خط فارسى زيبا نوشته شده و شرح ابن ابى الحديد هم در هامش به خط فارسى زيبا نگارش يافته است.[28]

50. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: محمد بن نصر الله خوئى، بدين ترتيب كه ترجمه به خط فارسى در وسط سطرها و متن عربى نهج البلاغه با خط نسخ نوشته شده است و اين نسخه در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به شماره 3521 موجود است.[29]

51. ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

نسخه خطى به شماره 3927 در كتابخانه عمومى وزيرى يزد است و در سال 1114 ميان سطرهاى نهج البلاغه نوشته شده است.[30]

52. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

آن را شخصى به نام «حمزه بن بير هلال حسينى» در سال 882 هـ روى نسخه‌اى از نهج البلاغه نوشته است، بدين طرز كه ترجمه‌ها خلال سطرها به خط قديم روى ورق سمرقندى نگاشته شده و اين نسخه در كتابخانه عمومى وزيرى يزد به شماره 120 نگاهدارى مى شود.[31]

53. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: ميرزا جهانگير خان (ناظم الملك ضيائى حسينى مرندى) (متوفاى 1352 هـ) از اكابر فضلاى درباريان ايرانى كه مدتى به سفارت بغداد منصوب و مصدر خدمات كشورى بسيارى بود علاوه بر خدمات كشورى در مراتب كمالى نيز ممتاز و داراى مقامى بلند بود، در شعر نيز طبعى عالى داشته و خود را «ضيائى» تخلّص مى نمود و از جمله آثار قلمى او ترجمه فارسى نهج البلاغه است.[32]

54. ترجمه نهج البلاغه به شعر فارسى (نظم نهج البلاغه )

اثر بعضى از ادباء، مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى از شيخ احمد واعظ يزدى ساكن شاهرود نقل كرده است كه يك نسخه از آن را در بعضى كتابخانه هاى بمبئى هند ديده است.[33]

55. نهج البلاغه منظوم

ناظم: شاعر اهل بيت مرحوم ميرزا محمدعلى انصارى قمى (متوفاى 1405 هـ) و در سال 1369 هـ در ده جزء‌ چاپ شده و قبل از سال 1400 هـ توسط انتشارات زرين در تهران در 5 جلد افست گرديده است.[34]

56. خورشيد هدايت

و آن ترجمه نهج البلاغه به شعر فارسى است. سراينده: عباس ايران دوست گوهرى بروجردى. و آن را كتابخانه اسلاميه در تهران سال 1384 هـ در دو مجلد چاپ كرده است.

57. نهج البلاغه ميراث درخشان امام على ـ عليه السلام ـ

ترجمه و نگارش: محمد مقيمى، متن عربى از روى نهج البلاغه صبحى صالح افست شده و كتابخانه سعدى در تهران آن را بدون تاريخ انتشار داده است و چاپ دوم نيز در سال 1359 هـ در همانجا در 1380 صفحه انجام گرفته است.

58. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

به ترجمه: نويسنده پركار، مرحوم شيخ مصطفى زمانى اصفهانى نجف آبادى، نزيل قم متوفاى 1411 هـ اين ترجمه همراه متن نهج البلاغه در قم مكرر چاپ شده است.

59. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه: فريدون سالكى، يكى از قضات محاكم در تهران. سال 1397 هـ در تهران چاپ شده است.

60. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه: احمد سپهر خراسانى، معاصر. آن را كتابخانه اشرفى تهران سال 1397 هـ با اصل عربى نهج البلاغه در 1529 صفحه چاپ كرده است. بار دوم در سال 1400 هـ در دو جلد چاپ شده است.

61. سخنان جاويدان

مترجم و نگارنده داريوش شاهين. ترجمه و شرح كوتاه نهج البلاغه به زبان فارسى است. چاپ اول آن در سال 1398 هـ در تهران انجام يافته و بعد از آن مكرر چاپ شده و چاپ پنجم آن در سال 1402 هـ بوده است و در 1632 صفحه.

62. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

به ترجمه: مرحوم عمادزاده اصفهانى، عماد الدين حسين بن احمد، مقيم تهران.

متوفاى 1410 هـ صاحب تأليفات زياد و چاپ اول آن در سال 1400 انجام گرفته و از آن پس توسط انتشارات شرق در تهران مكرر تجديد چاپ گرديده است.

63. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: سيد عبدالمطلب حسينى شيرازى، در تهران سال 1401 هـ به طبع رسيده است.

64. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه كامل نهج البلاغه، در يك جلد بزرگ.

مترجم: محمد جواد شريعت، معاصر، آن را كتابخانه (مشعل) اصفهان در سال 1400 هـ با متن عربى نهج البلاغه چاپ كرده است.

65. ترجمه نهج البلاغه مولا على بن ابيطالب اميرالمؤمنين

تأليف: دكتر اسدالله مبشرى. معاصر. آن را (دفتر نشر فرهنگ اسلامى) در تهران چاپ كرده و چاپ سوم آن در سال 1408 هـ با متن عربى در سه جلد به طبع رسيده است.

66. ترجمه نهج البلاغه

به ترجمه: شيخ محمد على شرقى و آن را دارالكتب الإسلاميه تهران در سالهاى 1404 و 1407 و 1410 هـ در 558 صفحه مكرر چاپ كرده است.

67. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

دكتر سيد جعفر شهيدى بروجردى، مقيم تهران. استاد دانشگاه و محقق و نويسنده توانا و صاحب تأليفات ارزشمند. در سال 1408 هـ در تهران همراه تعليقات و فهارس در 596 صفحه چاپ شده است و چاپ دوم آن در سال 1412 هـ انجام يافته است.

68. سخنان على ـ عليه السلام ـ از نهج البلاغه به فارسى

تبويب و ترجمه: نويسنده توانا و شهير جواد فاضل لاريجانى، آملى مقيم تهران متوفاى سال 1380 هـ مرحوم جواد فاضل به قلم شيواى خود سخنان امام ـ عليه السلام ـ را ترجمه نموده گرچه ترجمه‌اش ، ترجمه آزاد است ولى هر چه هست بسيار زيبا و دل انگيز است.

در سال 1361 هـ در تهران چاپ شده و تاكنون بيش از ده بار در تيراژ وسيع به زيور طبع آراسته و چاپ نهم آن در سال 1381 به سعى و اشراف استاد سيد حسن سادات ناصرى اصفهانى بوده است و از آن به بعد هم مكرر به طبع رسيده است.

69. ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: سيد جمال الدين دين‌پرور تهرانى، مدير و مؤسس بنياد نهج البلاغه در تهران و قم و برخى شهرهاى ديگر، از خصوصيات ترجمه وى اين است كه ساده و روان در فهم عموم است. ظاهراً هنوز چاپ نشده است.

70. ترجمه كلمات قصار به فارسى و فرانسه

مؤلف: سيد مهدى لاجوردى زاده.

مؤلف در پيشگفتار كتابش مى نويسد: در اواخر سال 1323 شمسى كتابى به دستم رسيد كه دانشمند معظم مورخ الدوله سپهر كلمات قصار اميرالمؤمنين على بن ابيطالب ـ عليه السلام ـ را به فارسى و فرانسه ترجمه نموده بود. ملاحظه آن بر آنم داشت تا با افزودن اشعارى آن را تكميل نمايم. در فروردين 1324 سى كلمه را به قالب شعر درآوردم ليكن به علت كثرت مشغله نتوانستم به كار خود ادامه دهم تا اين كه در سال 1361 بر آن شدم تا كار ناتمام قريب 40 سال پيش را به پايان رسانم و شروع به كار نمودم.

بنابراين اصل كتاب «ترجمه كلمات قصار» به فارسى و فرانسه از سپهر است.

مرحوم لاجوردى زاده ترجمه فارسى آن را به قالب شعر درآورده و آن را به هزينه خود چاپ كرده است.

71. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

از نظام الدين على بن حسن گيلانى تاريخ پايان 1036 هـ ق نسخه‌اى از آن در كتابخانه مولوى حسن يوسف هندى در كربلا موجود است.[35]

72. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

نوشته: مرحوم سيد حبيب الله خوئى مؤلف «منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه» متوفاى 1324، اين ترجمه با منهاج البراعه چاپ شده است.[36]

73. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

اثر: حسين بن شرف الدين اردبيلى، معاصر شاه اسماعيل صفوى. در سال 1355 هـ ق با نهج البلاغه چاپ و تازگى از روى همان چاپ افست شده است.[37]

74. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

نوشته: محمد بن نصرالله خويى. نسخه اصلى آن در كتابخانه مركزى دانشگاه موجود است.[38]

75. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

به وسيله مترجم ناشناخته، نسخه مورخ 891 هـ در كتابخانه آيت الله مرعشى قم موجود است.[39]

76. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

مترجم آن معلوم نيست. نسخه‌اى به تحرير ملاعبدالله بن حسين در 973 در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است و شايد ترجمه از كاتب نسخه باشد.[40]

77. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

مترجم ناشناخته، نسخه آن به تحرير حمزه بن ميرهلال حسينى در 882 در كتابخانه وزيرى يزد موجود است.[41]

78. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

مترجم ناشناخته، نسخه آن مورخ 1114 هـ ق در كتابخانه وزيرى نگهدارى مى شود.[42]

79. نهج البلاغه در سخنان على ـ عليه السلام ـ (فارسى)

از محسن فارسى. ترجمه متن نهج البلاغه، چاپ پنجم تهران امير كبير، 1359 ش.

80. نهج البلاغه به زبان صربو كرواتى

نهج البلاغه توسط محمود چخاهيج و محمد على حاجيج دو تن از مترجمين به زبان صربو كرواتى ترجمه شده، حاشيه نگارى و طراحى صفحات اين كتاب را 26 تن از هنرمندان به عهده گرفتند در نهج البلاغه ترجمه شده نمونه‌اى از دست خط على ـ عليه السلام ـ و بخش‌هايى از نمونه قديمى آن كه در دانشگاه تهران موجود است، به آن اضافه گرديده است محمود چخاهيج معاون نخست‌وزير بوسنى و هرزگوين كه خود يكى از مترجمين است، ‌اظهار داشت كه براى چاپ ده هزار جلد ترجمه شده 120 هزار دلار مورد نياز است كه فعلاً قادر به تأمين آن نيستيم.[43]

81 . ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

به ترجمه: استاد ميرزا عمران عليزاده از فضلاى معاصر تبريز و آن را در سال 1377 در دو جلد در 864 صفحه چاپ كرده است. و براى اين كه براى اشخاص كم سواد تشخيص و تطبيق معنى بر متن دشوار نباشد، جمله به جمله ترجمه كرده است و از مزاياى ديگر اين ترجمه اين است كه براى خطبه‌ها و نامه‌ها و كلمات قصار به استثناى چند تا مدارك و مصادر ديگرى در پاورقيها ذكر كرده است.

ترجمه اگر چه چندان سليس به نظر نمى رسد، ولى از دقت نظر بيشترى برخوردار است.

82. ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

به ترجمه: استاد محمد دشتى كه اساتيد و مدرسان نهج البلاغه بود و در سال 1380 توسط مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤمنين در 1 جلد 960 صفحه‌اى كه شامل ترجمه و معجم المفهرس موضوعى نهج البلاغه مى باشد، چاپ شده است.

پى نوشتها

[1] . الذريعه، ج 4، ص 144 و ج 14، ص 116.
[2] . الذريعه، ج 4، ص 144 و ج 14، ص 130.
[3] . الذريعه، ج 4، ص 144 و ج 14، ص 141.
[4] . مجله تراثنا، ش 4، سال 7، شوار 1412 هـ .
[5] . آثار الشيعه، ص 101، به نقل تراثنا.
[6] . مجله تراثنا، شماره 47، سال 7، ص 73.
[7] . مجله تراثنا، شماره 47، سال 7، ص 73.
[8] . مجله تراثنا، شماره 47، سال 7، ص 73.
[9] . مجله تراثنا، شماره 47، سال 7، ص 73.
[10] . الذريعه،‌ج 4، ص 144 و ج 14، ص 126 و ج 24، ‌ص 435.
[11] . همان.
[12] . همان.
[13] . همان.
[14] . همان.
[15] . تذكره علماى اماميه پاكستان، نقوى، ص 349 و 350.
[16] . مجله تراثنا، شماره 4، سال 7، ص 66.
[17] . همان.
[18] . همان.
[19] . تراثنا، همان شماره.
[20] . الذريعه،‌ج 4، ص 146 و ج 24، ص 413 و ج 14،‌ص 142.
[21] . مجله تراثنا، همان.
[22] . فهرستها، ج 14، ص 3917.
[23] . مجله تراثنا، ش 4، سال 7، ص 77.
[24] . فهرست فارسى، ج 3، ص 26.
[25] . فهرس دار الكتب الظاهريه، الكتب الادبيه، ج 2، ص 367؛ مصادر نهج البلاغه، ج 1، ص 195.
[26] . مجله تراثنا، شماره 4، سال 7، ص 79؛ مقاله مرحوم آقا عزيز الله طباطبايى.
[27] . تراثنا، شماره 4، سال 7، ص 88.
[28] . فهرست كتابخانه ملك، ج 1، ص 786.
[29] . فهرست كتابخانه مجلس، ج 6، ص 16 و 17.
[30] . فهرست نسخه‌هاى خطى، ج 12، ص 2537.
[31] . فهرست همان كتابخانه، ج 5، ص 185 و ج 1، ص 152.
[32] . همان.
[33] . الذريعه، ج 4، ص 99.
 [34] . الذريعه، ج 4، ص 146 و ج 24، ص 237، شماره 1188.
[35] . الذريعه، ج 24، ص 414.
[36] . الذريعه، ج 2، ص 426 و ج 14، ص 136.
[37] . نقباء البشر، ج 1، ص 362؛ الذريعه، ج 4، ص 145 و ج 14، ص 122 و ج 23، ‌ص 157.
[38] . فهرست مشار، ج 1، ‌ص 883.
[39] . فهرست كتابخانه مركزى، دانشگاه، ج 12، ص 2537.
[40] . فهرست كتابخانه مرعشى، ج 3، ص 26.
[41] . الذريعه، ج 14، ص 118؛ فهرست آستان قدس، ج 5، ص 200.
[42] . كتابخانه وزيرى، ج 1، ص 152.
[43] . همان، ج 5، ص 185.
[44] . كيهان فرهنگى، سال 9، شماره 1، ص 57.
منبع :سايت انديشه قم

ارسال شده در : 1389/9/9 - 19:17:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ترجمه هاى نهج البلاغه 2

ترجمه هاى نهج البلاغه

در شماره‏هاى قبل تعداد 50 نوع از ترجمه‏هاى کتاب شريف نهج‏البلاغه بيان گرديد. اينک بقيه:

51 - ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسى

نسخه خطى به شماره 3927 د رکتابخانه عمومى وزيرى يزد است و در سال 1114 ميان سطرهاى نهج البلاغه نوشته شده است(1).

52 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

آن را شخصى به نام «حمزه بن بير هلال حسينى» در سال 882هـ روى نسخه‏اى از نهج البلاغه نوشته است بدين طرز که ترجمه‏ها خلال سطرها به خط قديم روى ورق سمرقندى نگاشته شده واين نسخه در کتابخانه عمومى وزيرى يزد به شماره 120 نگاهدارى مى شود(2).

53 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: ميرزا جهانگير خان (ناظم‏الملک ضيائى حسينى مرندى)(متوفاى 1352هـ) از اکابر فضلاى درباريان ايرانى که مدتى به سفارت بغداد منصوب و مصدر خدمات کشورى بسيارى بود علاوه بر خدمات کشورى در مراتب کمالى نيز ممتاز و داراى مقامى بلند بود، در شعر نيز طبعى عالى داشته و خود را «ضيائى» تخلّص مى نمود و از جمله آثار قلمى او ترجمه فارسى نهج‏البلاغه است(3).

54 - ترجمه نهج البلاغه به شعر فارسى (نظم نهج‏البلاغه)

اثر بعضى از ادباء، مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى از شيخ احمد واعظ يزدى ساکن شاهرود نقل کرده است که يک نسخه از آن را در بعضى کتابخانه‏هاى بمبئى هند ديده است(4).

55 - نهج البلاغه منظوم

ناظم: شاعر اهل بيت مرحوم ميرزا محمد على انصارى قمى (متوفاى 1405هـ) و در سال 1369هـ در ده جزء چاپ شده و قبل از سال 1400هـ توسط انتشارات زرين در تهران در 5 جلد افست گرديده است(5).

56 - خورشيد هدايت

و آن ترجمه نهج البلاغه به شعر فارسى است. سراينده: عباس ايران‏دوست گوهرى بروجردى. و آن را کتابخانه اسلاميه در تهران سال 1384هـ در دو مجلد چاپ کرده است.

57 - نهج البلاغه ميراث درخشان امام على عليه‏السلام

ترجمه و نگارش: محمد مقيمى. متن عربى از روى نهج البلاغه صبحى صالح افست شده و کتابخانه سعدى در تهران آن را بدون تاريخ انتشار داده است و چاپ دوم نيز در سال 1359هـ در همانجا در 1380 صفحه انجام گرفت است.

58 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

به ترجمه: نويسنده پرکار، مرحوم شيخ مصطفى زمانى اصفهانى نجف‏آبادى، نزيل قم متوفاى 1411هـ . اين ترجمه همراه متن نهج البلاغه در قم مکرر چاپ شده است.

59 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه: فريدون سالکى، يکى از قضات محاکم در تهران. سال 1397هـ در تهران چاپ شده است.

60 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه: احمد سپهر خراسانى، معاصر. آن را کتابخانه اشرفى تهران سال 1397هـ با اصل عربى نهج البلاغه در 1529 صفحه چاپ کرده است. بار دوم در سال 1400هـ در دو جلد چاپ شده است.

61 - سخنان جاويدان

مترجم و نگارنده داريوش شاهين.

ترجمه و شرح کوتاه نهج البلاغه به زبان فارسى است. چاپ اول آن در سال 1398هـ در تهران انجام يافته و بعد از آن مکرر چاپ شده و چاپ پنجم آن در سال 1402هـ بوده است و در 1632 صفحه.

62 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

به ترجمه: مرحوم عمادزاده اصفهانى، عمادالدين حسين بن احمد، مقيم تهران.

متوفاى 1410هـ صاحب تأليفات زياد و چاپ اول آن در سال 1400 انجام گرفته واز آن پس توسط انتشارات شرق در تهران مکرر تجديد چاپ گرديده است.

63 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: سيد عبدالمطلب حسينى شيرازى. در تهران سال 1401هـ به طبع رسيده است.

64 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

ترجمه کامل نهج البلاغه، در يک چلد بزرگ.

مترجم: محمد جواد شريعت. معاصر، آن را کتابخانه (مشعل) اصفهان در سال 1400هـ با متن عربى نهج البلاغه چاپ کرده است.

65 - ترجمه نهج البلاغه مولا على بن ابيطالب اميرالمؤمنين

تأليف: دکتر اسدالله مبشرى. معاصر. آن را (دفتر نشر فرهنگ اسلامى) در تهران چاپ کرده و چاپ سوم آن در سال 1408هـ با متن عربى در سه جلد به طبع رسيده است.

66 - ترجمه نهج البلاغه

به ترجمه: شيخ محمد على شرقى و آن را دارالکتب الإسلامية تهران در سالهاى 1404 و 1407 و 1410هـ در 558 صفحه مکرر چاپ کرده است.

67 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

دکتر سيد جعفر شهيدى بروجردى، مقيم تهران. استاد دانشگاه و محقق و نويسنده توانا و صاحب تأليفات ارزشمند. در سال 1408هـ در تهران همراه تعليقات و فهارس در 596 صفحه چاپ شده است و چاپ دوم آن در سال 1412هـ انجام يافته است.

68 - سخنان على عليه‏السلام از نهج البلاغه به فارسى

تبويب و ترجمه: نويسنده توانا و شهير جواد فاضل لاريجانى، آملى مقيم تهران متوفاى سال 1380هـ مرحوم جواد فاضل به قلم شيواى خود سخنان امام عليه‏السلام را ترجمه نموده گرچه ترجمه‏اش، ترجمه آزاد است ولى هر چه هست بسيار زيبا و دل‏انگيز است.

در سال 1361هـ در تهران چاپ شده و تاکنون بيش از ده بار در تيراژ وسيع به زيور طبع آراسته و چاپ نهم آن در سال 1381 به سعى و اشراف استاد سيد حسن سادات ناصرى اصفهانى بوده است و از آن به بعد هم مکرر به طبع رسيده است.

69 - ترجمه نهج البلاغه به فارسى

مترجم: سيد جمال الدين دين‏پرور تهرانى، مدير و مؤسس بنياد نهج البلاغه در تهران و قم و برخى شهرهاى ديگر، از خصوصيات ترجمه وى اين است که ساده و روان در فهم عموم است. ظاهرا هنوز چاپ نشده است.

70 - ترجمه کلمات قصار به فارسى و فرانسه

مؤلف: سيد مهدى لاجوردى زاده.

مؤلف در پيشگفتار کتابش مى نويسد: در اواخر سال 1323 شمسى کتابى به دستم رسيد که دانشمند معظم مورخ الدوله سپهر کلمات قصار امير مؤمنان على بن ابيطالب عليه‏السلام را به فارسى و فرانسه ترجمه نموده بود. ملاحظه آن بر آنم داشت تا با افزودن اشعارى آن را تکميل نمايم. در فروردين 1324 سى کلمه را به قالب شعر درآوردم ليکن به علت کثرت مشغله نتوانستم به کار خود ادامه دهم تا اينکه در سال 1361 بر آن شدم تا کار ناتمام قريب 40 سال پيش را به پايان رسانم و شروع به کار نمودم.

بنابراين اصل کتاب «ترجمه کلمات قصار» به فارسى و فرانسه از سپهر است.

مرحوم لاجوردى زاده ترجمه فارسى آن را به قالب شعر درآورده و آن را به هزينه خود چاپ کرده است.

71 - ترجمه نهج البلاغه (فارسى)

از نظام الدين على بن حسن گيلانى تاريخ پايان 1036هـ ق نسخه‏اى از آن در کتابخانه مولوى حسن يوسف هندى در کربلا موجود است(6).

72 - ترجمه نهج االبلاغه(فارسى)

نوشته: مرحوم سيد حبيب الله خوئى مؤلف «منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه» متوفاي1324، اين ترجمه با منهاج البراعة چاپ شده ست(7).

73 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

اثر: حسين بن شرف الدين اردبيلى، معاصر شاه اسماعيل صفوى. در سال 1355هـ ق با نهج البلاغه چاپ و تازگى از روى همان چاپ افست شده است(8).

74 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

نوشته: محمد بن نصرالله خوئى. نسخه اصلى آن در کتابخانه مرکزى دانشگاه موجود است(9).

75 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

به وسيله مترجم ناشناخته، نسخه مورخ 891 هـ ق. درکتابخانه آية‏االله مرعشى قم موجود است(10).

76 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

مترجم آن معلوم نيست. نسخه‏اى به تحرير ملا عبدالله بن حسين در 973 در کتابخانه آستان قدس رضوى موجود است. و شايد ترجمه از کاتب نسخه باشد(11).

77 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

مترجم ناشناخته، نسخه آن به تحرير حمزه بن مير هلال حسينى در 882 در کتابخانه وزيرى يزد موجود است(12).

78 - ترجمه نهج البلاغه(فارسى)

مترجم ناشناخته، نسخه آن مورخ 1114هـ ق. در کتابخانه وزيرى نگهدارى مى شود(13).

79 - نهج البلاغه در سخنان على عليه‏السلام (فارسى)

از محسن فارسى. ترجمه متن نهج البلاغه، چاپ پنجم تهران امير کبير، 1359ش.

80 - نهج البلاغه به زبان صربوکرواتى

نهج البلاغه توسط محمود چخاهيج و محمد على حاجيج دوتن از مترجمين به زبان صربوکرواتى ترجمه شده، حاشيه‏نگارى و طراحى صفحات اين کتاب را 26 تن از هنرمندان به عهده گرفتند در نهج البلاغه ترجمه شده نمونه‏اى از دست خط على عليه‏السلام و بخش‏هائى از نمونه قديمى آن که در دانشگاه تهران موجود است، به آن اضافه گرديده است محمود چخاهيج معاون نخست‏وزير بوسنى و هرزگوين که خود يکى از مترجمين است، اظهار داشت که براى چاپ ده هزار جلد ترجمه شده 120 هزار دلار مورد نياز است که فعلاً قادر به تأمين آن نيستيم(14).

پى نوشتها

(1) فهرست همان کتابخانه، ج5، ص 185 - ج1، ص 152.
(2) همان مدرک.
(3) الذريعة، ج4، ص 99.
(4) الذريعة، ج4، ص 146 - ج24، ص 237 - شماره 1188.
(5) الذريعة، ج24، ص 414.
(6) الذريعة، ج2، ص 436 و ج 14، ص 136.
(7) نقباء البشر، ج1، ص 362 - الذريعة، ج4، ص 145 - ج14، ص 122 - ج 23، ص 157.
(8) فهرست مشار، ج1، ص 883.
(9) فهرست کتابخانه مرکزى، دانشگاه، ج12، ص 2537.
(10) فهرست کتابخانه مرعشى، ج3، ص 26.
(11) الذريعة، ج14، ص 118 - فهرست آستان قدس، ج5، ص 200.
(12) کتابخانه وزيرى، ج1، ص 152.
(13) همانا مدرک، ج5، ص185.
(14) کيهان فرهنگى ، سال 9، شماره 1، ص 57.
منبع :ماهنامه درسهايى از مکتب اسلام ،شماره 436 .

ارسال شده در : 1389/9/9 - 19:20:34

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/9 - 19:17:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/9 - 19:20:34

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد