• /
دشمنان حضرت علی (ع)

دشمنان حضرت علی (ع)

1. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در رابطه با قاتل خود ابن ملجم چه حكمی را صادر كرد؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام گروه از دشمنان خود را حزب شیطان معرفی می‌كند؟
3. حضرت علی ـ علیه السلام ـ به كدام یك از دشمنان خود در حال خطبه خواندن لعنت فرستاد؟
4. حضرت علی ـ علیه السلام ـ دستور كشتن كدام یك از دشمنان خود را صادر كرده بود؟
5. كدام یك از دشمنان حضرت علی علیه السلام بود كه بر اثر نفرین پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ هرگز از غذا سیر نمی‌شد؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدامیك از دشمنان خود را به شاخ بز تشبیه می‌كند؟
7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه شقشقیه با جمله«فلما نهضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخری و قسط آخرون» سه گروه از دشمنان خود را معرفی می‌كند نام آن سه گروه را بنویسید؟
8. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در جواب نامه معاویه چه كسی را ننگ امویان معرفی می‌كند؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدامیك از دشمنان خود را پرگو و پر حرف پیرامون قتل عثمان معرفی می‌كند؟
پاسخ ها:
1. حضرت علی ـ علیه السلام ـ درباره قاتل خود فرمود: «بعد از من فقط یك ضربه بر فرق قاتلم وارد سازید و از مثله كردن او بپرهیزید.
2. اصحاب جمل(عائشه، طلحه، زبیر و یاران آنها).[1]
3. اشعث بن قیس.[2]
4. معاویه.[3]
5. معاویه.[4]
6. برج بن مسهرطائی.[5]
7، 1. ناكثین: گروهی بودند كه در ابتداء امر با حضرت علی ـ علیه السلام ـ بیعت كردند اما بعد پیمان خود را شكستند مانند طلحه و زبیر.
2. مارقین: گروهی كوته فكر و نا آگاه در لباس تقدس و با منطقی كودكانه در برابر حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ بودند.
3. قاسطین: گروهی بودند كه بطور كلی حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ را به رسمیت نمی‌شناختند و تن به حكومت مترقی و سعادت آفرین آن حضرت نمی‌دادند. لذا قاسطین یعنی ستمكاران خوانده شدند. مانند معاویه.
8. ابوسفیان.
9. معاویه. «و قد اكثرت فی قتله عثمان ...»[6]


[1]

. خطبه 10.


[2]

. خطبه 19.


[3]

. خطبه 56.


[4]

. خطبه 56.


[5]

. خطبه 184.


[6]

. نامه 64، 37.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:47:05

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:47:05

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد