• /
حافظان نهج البلاغه و قرآن

حافظان نهج البلاغه و قرآن   

 

1 ـ آيت الله خزعلى

حافظ کل قرآن و نهج البلاغه

2 ـ آقاى حجت الاسلام درايتى

حافظ کل قرآن و نهج البلاغه

3 ـ آقاى دکتر على رضازاده جويبارى

حافظ کل قرآن و نهج البلاغه

4 ـ آقاى حميد چنانى

حافظ کل قرآن و نهج البلاغه

5 ـ آقاى محمّد فتاح پور مقدم 

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه ، صحيفه سجاديه،‌و
خطبه حضرت زهرا 3و دعاى ابو حمزه ثمالى

6 ـ آقاى مهدى محمد نژاد

حافظ کل خطبه هاى نهج البلاغه

7 ـ آقاى محمد زارع ارنانى

حافظ کل قرآن و حکمتهاى نهج البلاغه

8 ـ آقاى محمد مهدى مصيبى

حافظ کل قرآن و حافظ نامه هاى نهج البلاغه

9 ـ عباسعلى خرسند

حافظ حکمتهاى نهج البلاغه

10 ـ آقاى على حبيبى

حافظ کل قرآن و حکمتهاى نهج البلاغه

11 ـ خانم زهرا کريمى

حافظ حکمتهاى نهج البلاغه

12 ـ خانم زينب کاظمى خالدى

حافظ حکمتهاى نهج البلاغه

13 ـ آقاى حميد كافيان

حافظ كل قرآن و نهج البلاغه ، صحيفه سجاديه،‌و خطبه حضرت زهرا 3

14 ـ آقاى محمد فرشته

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه ‌و خطبه حضرت زهرا 3

15 ـ آقاى محمد رضا كهكى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه ‌و خطبه حضرت زهرا 3

16 ـ آقاى محمد حداد

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه ‌و خطبه حضرت زهرا 3

17 ـ آقاى جابر رمضانعليزاده

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه ‌و خطبه حضرت زهرا 3

18 ـ خانم اكرم انبارى

حافظ كل نهج البلاغه

19 ـ خانم زينب حسن شيرى

حافظ كل نهج البلاغه

20 ـ خانم زهره حسنى مفرد

حافظ كل نهج البلاغه

21 ـ خانم فائزه سادات حدادى

حافظ كل نهج البلاغه

22 ـ خانم فاطمه سادات زيلوچيان

حافظ كل نهج البلاغه

23 ـ خانم فاطمه انوارى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

24 ـ خانم محدثه دانشمند

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

25 ـ خانم زهرا طراح كاشانى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

27 ـ خانم زهره طراح كاشانى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

28 ـ خانم فاطمه كهكى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

29 ـ خانم منصوره يوسفى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

30 ـ خانم طاهره دوست

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

31 ـ خانم سميه قربانى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

32 ـ خانم منصوره رجبى

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه

 

ارسال شده در : 1389/9/10 - 05:15:25

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 05:15:25

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد