• /
خوارج و انشعاب


خوارج و انشعاب

خوارج نخست‏بر سر مسئله حكميت‏با امام -عليه السلام به مخالفت‏برخاستند وآن را بر خلاف كتاب خدا مى‏انگاشتند. در اين مورد علت ديگرى در كار نبود، ولى بر اثر مرور زمان اين جريان به صورت يك مكتب عقيدتى در آمد وشاخ وبرگهايى پيدا كرد ومكاتبى را علاوه بر نام «محكمه‏» پديد آورد مانند ازارقه، نجدات، بيهسيه، عجارده، ثعالبه واباضيه وصفريه. همه اين گروهها به مرور زمان منقرض شدند وفقط فرقه اباضيه (پيروان عبد الله بن اباض كه در اواخر دولت مروانيها خروج كرد) كه از معتدلين خوارج به شمار مى‏روند باقى مانده‏اند در عمان وخليج فارس ومغرب مانند الجزاير منتشرند.

تاريخ خوارج علاوه بر سرگذشت نهروان مورد توجه مورخان اسلامى بوده است ودر اين مورد طبرى در «تاريخ‏» ومبرد در «كامل‏» وبلاذرى در «انساب‏» و... به گرد آورى متون حوادث مربوط به خوارج پرداخته وحوادث را به صورت تاريخ نقلى گرد آورده‏اند. در ميان متاخران،اعم از اسلامى وغيره، كتابهاى تحليلى متعدد دراين مورد نگاشته شده است كه از آن جمله‏اند:

1- ملخص تاريخ الخوارج، نگارش محمد شريف سليم كه در سال 1342 در قاهره چاپ شده است.

2- الخوارج فى الاسلام، تاليف عمر ابو النصر كه در سال‏1949در بيروت منتشر شده است.

3- وقعة النهروان، تاليف خطيب هاشمى كه در سال 1372 در تهران چاپ شده است.

4- الخوارج فى العصر الاموى، تاليف دكتر نايف محمود معروف كه در بيروت دوبار چاپ شده وتاريخ دومين چاپ آن 1401 است.

ازميان شرق شناسان نيز افرادى به اين موضوع توجه كرده ورساله هايى در اين مورد نوشته‏اند، مانند:

5- الخوارج والشيعة، تاليف فلوزن آلمانى كه در سال 1902 به زبان آلمانى نوشته شده وعبد الرحمان بدوى آن را به عربى ترجمه كرده است.

6- ادب الخوارج، كه رساله فوق ليسانس زهير قلماوى در سالهاى 1930 تا 1940 است. قلماوى در اين رساله در باره برخى از شعراى خوارج مانند عمران بن حطان سخن گفته است. كتاب در سال 1940 منتشر شده است.

نگارنده در تحليل حوادث تاريخ خوارج به مصادر اصيل اسلامى مراجعه كرده است وبا شيوه خاصى كه در تحليل تاريخ اسلامى دارد موضوع را تعقيب مى‏كند والبته خود را از مراجعه به نوشته هاى ياد شده بى نياز نمى‏داند.

ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:15:10

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
خوارج و انشعابات آن


خوارج و انشعابات آن

خوارج در سراسر دوره مروانيان و عباسيان در بصره،اهواز و شهرهاى جنوبى ايران با حكومت‏ها درافتادند و لشكرهاى انبوه خليفه را درهم شكستند و خود به مذهب‏ها منقسم شدند. افراطى‏ترين آن مذهب‏ها ازارقة و معتدل‏ترين‏شان اباضيه‏اند.سرانجام فرقه‏هاى خوارج با گذشت زمان برافتادند.تنها فرقه بنام آنان كه باقى مانده،اباضيه است.

در پايان نيمه نخست‏سده دوم هجرى مردى از ايشان بنام عبد الرحمن كه خود را پسر رستم بن بهرام بن شاپور ناميد از ايران به افريقا رفت و در تاهرت(يكى از شهرهاى الجزاير)دولتى تشكيل داد كه در تاريخ به نام دولت رستميان معروف است.حكومت آنان از سال صد و چهل و چهار هجرى تا سال دويست و نود و شش دوام يافت.

هم اكنون خارجيان اباضى در الجزاير بيشتر در شهرهاى تاهرت و غردايه زندگى مى‏كنند.از ميان آنان فقيهان و مورخان فاضلى برخاسته است.اباضيان در امارت‏نشين‏هاى حاشيه خليج فارس نيز حضور دارند،چنانكه مذهب بيشترين مردم سلطنت‏نشين عمان اباضى است.

على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(ع) صفحه 135

دكتر سيد جعفر شهيدى

ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:16:47

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
خوارج و انشعابات آن

خوارج و انشعابات آن

در آغاز خرده‏گيرى خوارج اين بود.اما پس از آن پيشتر رفتند و در بحث‏هايى درآمدند:«اگر مسلمانى كافر شود و توبه ناكرده بميرد حال او چگونه خواهد بود؟جاودانه در دوزخ مى‏ماند يا نه؟ اسلام چيست؟اقرار به زبان است‏يا اعتقاد قلبى؟خليفه مسلمانان بايد از قريش باشد يا از قبيله‏هاى ديگر نيز مى‏توان خليفه را انتخاب كرد؟»و در پى پديد آمدن هر نظر فرقه‏اى از جمع جدا گرديد.شرايط آن عصر هم براى چنين گفتگو مساعد بود و چنانكه نوشته شد خوارج سالها با خليفه‏ها در افتادند و با گذشت زمان بيشتر فرقه‏ها هم از ميان رفت.

على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(ع) صفحه 140

دكتر سيد جعفر شهيدى

ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:17:31

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:15:10

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:16:47

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/2 - 06:17:31

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد