• /
متن سخنرانی شب ششم(10/11/89) - استاد معاونیان

متن سخنرانی شب ششم(10/11/89) - استاد معاونیان

بسمه تعالي

     بحث ما در مورد مسائلی بود که پیامبر صاز آن ها برامتشان واهمه داشتند. موردی که دیشب به  آن پرداختیم  پیشوایان گمراه کننده بود. و اما موردی که امشب به آن می پردازیم دچار شدن مردم به تکاثر(افزون طلبی ) می باشد.

پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمودند : ا ز پيشوايان گمراه كننده مي ترسم .

مورد بعدي:تكاثر(افزون طلبي)است.

نگاهی که اهل بيت(علیهم السلام) به دنيا دارند اینست که دنیا وسيله اي است براي رسيدن به آخرت.

و اما در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) آن ثروت اندوزي اي نكوهش شده است كه مانع خدا پرستي شود .

پيامبر (صلی الله علیه و آله) روزي به اصحاب فرمودند هر كس كه  براي خدا انفاق بكند در آخرت خداوند به او جزاء خیر می دهد و ... .

فقراء آمدند پیش پیامبر و گريستند و گفتند ما كه چیزی نداریم در راه خدا انفاق کنیم چه كنيم ؟ پیامبر فرمودند: ذکر خدا را بگوئید. ثروتمندان گفتند :ما هم ذکر خدا را بگوئیم؟  پیامبر فرمودند: آری . شما هم می توانید خدا را ذکر کنید.  فقرا گفتند :ما كه از ثروتمندان عقب افتاديم .

پيامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»

همانطور که در اسلام وابستگی به دنیا نهی شده است از دنيا بريدن هم نهي شده است.  

تفاوت ديدگاه رهبانيت با ديد گاه حقيقي اسلام چيست؟

علي(علیه السلام) با غلامش قنبر برای خرید پيراهن به بازار رفت. در آنجا دو پیراهن با دوکیفیت و دو قیمت متفاوت خرید. آن یکی که جنس بهتری داشت و نو تر بود را به قنبر داد و لباس قديمي تر را خودش بر داشت. قنبر از آقا خواهش کرد لباس نو را خودشان بردارند و لباس کهنه تر را به او بدهند . امام به او فرمودند: چون تو جوانی این لباس را تو بپوش و من هم به این لباس کهنه کفایت می کنم.

همچنین نقل شده علي (علیه السلام) در خانه نان و سركه ميخورد . در همين حال براي مستمندان سفره هايي  پهن می کرد  و آن هارا با گوشت پخته ونان وخرما اطعام می کرد.

تكاثر يعني ثروت اندوزي منفي -زياده خواهي

الرزق تنزل علي المعونه.

ضرب المثل : خدا روزي رو به دهان باز مي دهد.

ضرب المثلی هم در بین مشهدی رواج دارد که : خدا قرض خانه وعروسي رامي دهد.

در سفارشاتی از اهل بيت(صلوات الله علیهم اجمعین) رسیده که :هرچه در آمدت بيشتر مي شود به زندگيت توسعه بده.

پيامبر(صلی الله علیه و آله) می فرمایند :من از فقر بر امتم نمي ترسم،اما از تكاثر بر آن ها مي ترسم.

پيامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: مي ترسم برشما كه بعد از من درهاي دنيا برروي شما گشوده شودواين موجب طغیان گروهي برگروه ديگر شود و این مسئله موجب نفرت فرشتگان آسماني از شما شود.

علي(علیه السلام) می فرماید: سه چيز اگر با هم جمع شود، نتيجه اش قطعي است.

جواني،بيكاري(فراغت) بیش از حد و پول موجب فساد می شود.

براي دوري جوان از فساد، بايد كار برايش ايجادشود.

علي (علیه السلام) می فرماید:كار موجب شادي مي شود.

از لذت جويي، خواب ، بيكاري، فراغت زياد فساد ایجاد می شود.

كار روحيه انسان راشاد مي كند اين طبع انسان است که با فعالیت ثمربخش احساس شادی درونی و رضایت از خودش می کند.

انسان هاي موفق از كار كردن لذت مي برند .

پيامبر(صلی الله علیه و آله) می فرمایند :چيزي كه مي ترسم روي آوردن مردم به افزون طلبي است كه  نتيجه آن  حسد ورزيدن به يك ديگر و در نتیجه آن به جان هم افتادن است.

سند تاريخي در ارتباط با این مسئله: وقتي مهاجرين از مكه رفتند به مدينه هيچي نداشتند ، پيامبر تشويق كردند انصار را به پذيرايي از مهاجرين .انصار همه چيز خود را به مهاجرين دادند. 10سال اول مدينه اين صفا بر قرار بود در شرايط سخت مردم با هم مهربان بودند . اما پس از فوت پيامبر زمانی که فتوحات عرب ها شروع شد و ثروت زيادي براي مردم به دست آمد. بر اثر غنيمت هایي که از جنگ ها به دست آمد اوضاع اقتصادی اعراب خوب شد. اين شد كه عده زیادی از آن ها به دنبال عشرت رفتند. قدرت طلبی و افزون طلبی در بین آن ها افتاد.

مثال :عبدالرحمان بن عوف وقتي مرد، ورثه ي او طلا هايش را با تبر تقسيم كردند .

ثروت زياد موجب طغيان عرب ها شد. به راه افتادن جنگ جمل و صفين نتيجه ي همين افزون طلبی آن هاست.

چرا شريح قاضي فتوا به كشتن امام حسين داد ؟

سارباني كه از مكه تاكربلا همراه امام حسين بود آیا امام حسین را نشناخت ؟

او از همان ابتدا که با آقا بود چشمش به انگشتر ایشان بود. در عصر عاشورا به یاد انگشتر افتاد. اینجاست که تکاثر چه بلاها بر سر انسان نمی آورد. وارد قتله گاه شد دید انگشتر هنوز به دست آقاست . خواست انگشتر را از دست آقا دربیارد نتوانست. .... شقی دنیا و آخرت انگشتان آقا را برید .....

ارسال شده در : 1389/11/14 - 22:15:57

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/14 - 22:15:57

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد