• /

سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی فاطمیه 1390

سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی فاطمیه 1390 دهه 75 روز در محل مجتمع بنی فاطمه سلام الله علیها مشهد

سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی شب اول فاطمیه 1390 بنی فاطمه 75 روز
دانلود
سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی شب دوم فاطمیه 1390 بنی فاطمه 75 روز
دانلود
سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی شب سوم فاطمیه 1390 بنی فاطمه 75 روز
دانلود
سخنرانی استاد حاج شیخ حسن قاسمی شب چهارم فاطمیه 1390 بنی فاطمه 75 روز
دانلود