• /
خلفا

خلفا

1. «ابو قحافه» لقلب كدامیك از خلفا است؟
2. كدام خلیفه داماد پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ بود؟
3. كدام خلیفه بود كه به حضرت علی ـ علیه السلام ـ گفت: از مردم برای من مهلت بگیر؟
4. كدام خلیفه در جنگ با روم و ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت كرد؟
5. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام خلیفه را تشبیه به شتر سوار سركش می‌كند؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام خلیفه را به شتر پرخور و شكم برآمده تشبیه می‌كند؟
7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نسبت خود را به خلافت به چه چیزی تشبیه می‌كند؟
8. جمله«لقد تقمصها فلان ...» در خطبه شقشقیه انتقاد به كدامیك از خلفا می‌باشد؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ دو صفت«خشونت» و«شتابزدگی و اشتباه» را برای كدام یك از خلفا در خطبه شقشقیه ذكر می‌كند؟
پاسخ ها:
1. ابو قحافه لقب«ابوبكر» می‌باشد.[1]
2. عثمان(خلیفه سوم).
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مورد عثمان می‌فرماید: «تو از نظر دامادی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ به مرحله‌ای رسیدی كه آن دو(ابوبكر و عمر) نرسیدند.»[2]
3. عثمان.[3]
4. خلیفه‌ای كه در جنگ با روم و ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت كرد، «عمر» بود.
5. عمر.[4]
6. خلیفه سوم(عثمان)[5]
7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نسبت خود را به خلافت، نسبت سنگ وسط آسیاب به آسیاب تشبیه می‌كند.[6]
یعنی همانطوری كه دوران و گردش آسیاب قائم به آن سنگ و میخ آهنی وسط است و بدون آن خاصیت آسیابی ندارد. همچنین خلافت بدست غیر من زیان دارد مانند سنگی كه در گوشه‌ای افتاده در زیر دست و پای كفر و ضلالت لگد كوب شده.
8. ابوبكر.
9. عمر. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در صفات عمر خلیفه دوم می‌فرماید: «فصیرها فی حوزه خشناء یغلظ كلمها و یخشن مسها و یكثر العثار فیها و الاعتذار منها».[7]
«ابوبكر زمام خلافت را در اختیار كسی قرار داد كه جوی از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود.»


[1] . خطبه 164، شماره 3.
[2] . خطبه 164، شماره 3. (عثمان، رقیه و ام كلثوم را كه بنابر مشهور دختران پیغمبر بودند به همسری خود درآورد. ابتدا با رقیه ازدواج كرد بعد از چند مدتی آن مظلومانه وفات نمود. سپس ام كلثوم را بجای خواهر به تزویج عثمان در آوردند).
[3] . خطبه 164، شماره 11.
[4] . خطبه 3، شماره 7.
[5] . خطبه 3، شماره 10.
[6] . خطبه 3(شقشقیه).
[7] . خطبه 3، شماره 6.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:55:23

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:55:23

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد