• /
شب دوم(7/11/89) - متن سخنراني استاد معاونيان

شب دوم(7/11/89) - متن سخنراني استاد معاونيان

منظور از شرك، بت پرستي وخورشيد پرستي نيست.بلكه منظور، شرك اصغر ومخفي ، يعني همان ريا است.انجام كاري براي كسي غير از خداوند ريا است كه باعث بطلان عمل مي شود؛مثلاًًًًً يك سخنران بايستي فقط براي خداوند سخنراني كند  نه براي خشنودي شنونده .

 مثال:فردي درنيمه شب براي نمازبه مسجد رفته بود. در به هم خورد وفرد براي ريا كردن نماز خود را طول داده وبعد از نماز فهميد كه يك سگ بوده است كه باعث شده صداي به هم خوردن در بيايد.

حديث:هرچه براي خدا باشد رشد ميكند.

مثال:كتاب مفاتيح الجنان با اين كه اخيرا نوشته شده به خاطر اخلاص حاج شيخ عباس قمي خيلي معروف شده است.

نقل شده است كه كه ايشان حتي كتاب خودراكه نوشت پدرش نيز نمي دانست چون مي خواست با اخلاص، فقط براي خدا اين كاررا انجام داده باشد.

به عنوان مثال نقل شده كه آيت الله خوانساري از ترس اينكه نمازش خالصانه براي خدا بودذه يا نه ، تمامي نماز هاي خود را دوبار قضا كرده.

حضرت محمد(ص) فرمود:ريا همچون مورچه سياهي در شب تاريك روي صخره سياهي است.

ريا همچون كرمي است،كه سيب عمل نيك را خراب مي كند.

از امام حسن عسكري درباره ي حديث پيامبر در مورد ريا پرسيدند(حديث فوق)

وايشان هم سختي تشخيص ريا را تائيد نمودند.

البته كار خوب را آشكار انجام دادن براي تشويق شدن ديگران ريا محسوب نميشود.

 

نشانه هاي ريا:

1- ريا كار دوست دارد مردم از كارش تعريف كنند.(ايمان مومن كامل نمي شود مگرمدح و ذم مردم برايش مهم نباشد)

2- در جلوي مردم با نشاط انجام ميدهد ولي در خلوت كسالت مي كند.

چهل حديث امام خميني در منابع شيعي و تحقيقات امام محمد غزالي در اهل سنت بهترين تحقيقات دررابطه با ريا است.  

يكي از كارهاي قابل توجه صدقه پنهاني است كه ريايي در آن نيست و ميتواند توشه اي براي آخرت باشد.

خمس وسهم امام يكي از كارهاي واجب است ولي اگر با ريا باشد فايده ندارد.

آماده سازي عتبات عاليات توسط بانياني انجام ميشودكه هيچ كس نمي شناسد.

معرفي آيت الله وحيداز خودشان:كمتر از آنم كه بگويم كي ام؟

براي بدست آوردن اخلاص به امام حسين متوسل شويد. زيرا امام حسين همه چيز خود را حتي كودك شش ماهه خود را در طبق اخلاص گذاشت.

براي بدست آوردن اطمينان قلبي ويقين به امير المؤمنين متوسل شويد.

 

ارسال شده در : 1389/11/9 - 14:11:35

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/9 - 14:11:35

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد