• /
سخنراني شب اول (6/10/89) - استاد معاونيان

سخنراني شب اول (6/10/89) - استاد معاونيان
 

بيشترين چيزي كه از آن بر امتم مي ترسم دو چيز است:

1        -هواپرستي

2        – آرزوهاي طولاني

 پيامبر به دو دليل از اين موارد ترس داشتند:

- 1خوداين موادآزمون هاي سختي است.

عبور از موانعي همچون حب مقام،حب قدرت،شهوت در جواني،دقت بر حلال وحرام مال بسيار سخت است.

2- پيامبر (صلي الله عليه و آله) علم به آينده داشتند.

حال از كجا مي توانيد اثبات كنيد كه پيامبر(صلي الله عليه و آله)  علم به آينده داشته اند؟

از طريق قرآن

اثبات :آيا علم به آينده در قرآن وجود دارد؟ بله

قرآن فرموده:تبيانا لكل شيء(توضيح دهنده و تبيين كننده همه چيز است.)

از آنجائيكه پيامبر(صلي الله عليه و آله)  عالم به همه علوم قرآني است و در باطن  قرآن علم به آينده وجود داردمي توانيم اثبات كنيم كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) از حوادث آينده خبر داشته است.

           با توجه به حديثي كه از پيامبر(صلي الله عليه و آله)  نقل شد، بر روي اين حديث كار شده و توانسته ايم به 14 موضوع از خلال روايات برسيم كه پيامبر(صلي الله عليه و آله)  از آنها بر امت واهمه داشته اند كه انشاءالله در شب هاي آينده به اين 14 موضوع خواهيم پرداخت.

   اميرالمومنين مي فرمايند : قرآن 70بطن دارد. تمامي علوم در آن وجود دارد. اين سوال پيش مي آيد كه آيا پيامبر(صلي الله عليه و آله)  به علوم مادي همچون فيزيك و شيمي اشراف داشته اند . آيا مي توانستند اين علوم را از بطن قرآن دربياورند؟

جواب ما اينست كه : بله. پيامبر (صلي الله عليه و آله) مي توانستند . اما ايشان مامور به كار ويژه تري از اين مسائل بودند. ايشان مامور به انسان سازي بودند. ايشان مامور به اين بودند كه جان هاي انسان ها را پرورش دهند.

پيامبر (صلي الله عليه و آله) هركاري مي توانست انجام بدهد. امام تنها به كار انسان سازي مي پرداخت.

   در اين ايام مواظب باشيم كه از خوان رحمت امام رضا غافل نمانيم. از تمامي نقاط ايران به مشهد مي آيند و حوائج خود را از امام رضا مي گيرند. مواظب باشيم ما كه همسايه آقا هستيم از بقيه عقب نيفتيم.

بنابراين به اينجا مي رسيم كه پيامبر(صلي الله عليه و آله)  چون عالم به حوادث آينده بود از آينده امتش مي ترسيد. انشالله در شب هاي آينده به مسائلي كه حضرت رسول از آن بر امتشان مي ترسيدند مي پردازيم.

ارسال شده در : 1389/11/7 - 11:41:24

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/7 - 11:41:24

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد