• /
شاعران

شاعران

1. نام یكی از شاعران معروف زمان حضرت علی ـ علیه السلام ـ بود كه از دوستان و شیعیان حضرت علی ـ علیه السلام ـ محسوب می‌شود؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه شقشقیه به شعر كدام یك از شعرای زمان خود تمسك می‌كند؟
3. نام شاعری است كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 162 به شعر آن تمسك می‌كند؟
پاسخ ها:
1. «فرزدق» یكی از شاعران نامی و از جمله شیعیان و مخلصان حضرت بود.
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه شقشقیه به شعر «اعشی» كه از شاعران معروف زمان حضرت بود تمسك می‌كند.[1]
3. امرء القیس.[2]


[1]

. خطبه 3.


[2]

. خطبه 162، شماره 3.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 19:18:33

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 19:18:33

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد