• /
نصب پرچم های فاطمیه توسط مجمع جوانان بنی فاطمه سلام الله علیها در سطح شهر مشهد.