• /
شهرها و كشورها

شهرها و كشورها

1. نام چند شهر در نهج البلاغه ذكر شده است؟
2. نام شهری است در نهج البلاغه كه اگر حرف دوم آن را حذف كنیم نام یك حیوان می‌شود و اگر حرف آخر آن را حذف كنیم به معنای بینایی است؟
3. نام یكی از شهرهای عراق، كه اهل آن طبق خطبه 102 به مرگ سرخ و گرسنگی مبتلا خواهند شد؟
4. نام یكی از شهرهای استان فارس، كه اسود بن قطبه رئیس سپاه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در آن شهر بود؟
5. نام كشوری است كه اگر حرف اول آن را برداریم از اوزان می‌شود؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل كدام كشور را در زمان خودش تشبیه به زن حامله می‌كند؟
7. نام سه استان از استانهای ایران كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ فرماندار برای آنجا اعزام می‌‌كند چیست؟
8. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل كدام شهر را سپاه زن و پیرو شتر معرفی می‌كند؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ كدام شهر را دورترین نقطه از آسمان معرفی می‌كند و
بدیها را در آن شهر می‌داند؟
10. حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه شهری را برای پایتخت حكومت خود انتخاب كرده بود؟
11. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل كدام شهر را در خطبه 25 نفرین می‌كند؟

پاسخ ها:
1. كوفه، بصره، شام، یمن، حجاز، عراق، مكه، مدینه، مصر.
2. بصره. كه اگر حرف دوم(ص) را حذف كنیم، «بره» می‌شود و اگر حرف آخر(ه) را حذف كنیم «بصره» به معنای بینایی می‌شود.
3. بصره.[1]
4. حلوان.
5. یمن. اگر حرف اول«ی) را حذف كنیم به «من» كه از اوزان است تبدیل می‌شود.
6. اهل عراق.[2]
7. استانهای فارس، كرمان، اهواز، كه فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این شهرها عبدالله بن عباس بود.
8. اهل بصره. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نكوهش اهل بصره پس از جنگ جمل فرمودند: شما ای مردمان بصره! سپاه زنی(عایشه) و پیرو حیوان زبان بسته‌ای (شتر عایشه) شدید.»[3]
9. بصره.
10. كوفه، كه پایتخت حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ بود.
11. اهل كوفه.


[1]

. خطبه 102.


[2]

. خطبه 71.


[3]

. خطبه 13.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 19:04:04

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 19:04:04

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد