• /

شام شهادت امام کاظم علیه السلام مجتمع بنی فاطمه

شام شهادت امام کاظم علیه السلام مجتمع بنی فاطمه مشهد 07/04/1390 شامل سخنرانی حجه الاسلام شیرقاضی و مداحی حاج سعید قانع

سخنرانی حجه الاسلام شیرقاضی شام شهادت امام کاظم علیه السلام مجتمع بنی فاطمه مشهد 1390
دانلود
مداحی (روضه) آقای حاج سعید قانع شام شهادت امام کاظم علیه السلام بنی فاطمه 1390
دانلود
مداحی (سینه زنی) آقای حاج سعید قانع شام شهادت امام کاظم علیه السلام بنی فاطمه 1390
دانلود