• /
متن سخنراني شب چهارم(8/11/89) - استاد معاونيان

متن سخنراني شب چهارم(8/11/89) - استاد معاونيان

       درجلسه گذشته در ارتباط با حديث پيامبر  كه فرمودند: بيشترين چيزي كه از آن بر امتم مي ترسم پيروي از هواي نفس و آرزو هاي دور و دراز است . به موضوع پيروي از هواي نفس و آثار آن پرداختيم. امشب ادامه بحث را با محوريت آرزوهاي طولاني و آثار آن پي مي گيريم.  

آيا داستان بهشت شداد را شنيده ايد؟ در گذشته انسان ثروتمندي بود كه تصميم گرفت آن بهشتي را كه خداوند در قرآنش وصف كرده است - به جهت مقابله با اسلام- بنا كند. سالها براي ساخت اين بهشت تلاش كرد و مالش را براي انجام اين كار اختصاص داد.  به محض اينكه بهشتش ساخته شد و ميخواست آن را بهره برداري كند عزرائيل جانش را گرفت.

در اسلام طولاني بودن آرزو نهي شده است . طول آرزو موجب فراموشي آخرت مي شود.

يكي از دوستان حاضر در مجلس سؤال پرسيدند كه بهترين راه براي كنترل هواي نفس چيست ؟

جواب ما اينست :ياد مرگ، ذكر آخرت.

به نظر شما گناهكار ترين انسان ها اگر متوجه شوند چند روزي بيش تر زنده نيستند چه حالي پيدا ميكنند ؟

امام علي(عليه السلام) مي فرمايند :براي اندرز گرفتن ياد مرگ كافي است .

متاسفانه در حال حاضر مرگ براي عده اي از ما مَثَلِ تكاثر شده است .

داستان تكاثر قبايل قريش  را كه در سوره تكاثر عنوان شده است ، آيا شنيده ايد؟

در دوره اي قبايل قريش به تفاخر در برابر هم دچار شدند. اين گروه افتخارات خود را بر آن گروه ديگر يادآوري مي كرد. يكي ميگفت مردان جنگي ما از شما بيشتر است، آن ديگري مي گفت شاعران ما از شما بيشتر است. ديگري مي گفت ثروت ما از شما بيشتر است و ... تا آنجا پيش رفتند كه تعداد قبر هايشان را مي شمردند و به رخ هم مي كشيدند كه تعداد قبرهاي ما از شما بيشتر است.

قرآن گفت :تكاثر(افزون طلبي) شما را سر گرم كرد .

معناي دومي كه از سوره تكاثر برمي آيد هشداري است به مردمان كه:اي مردم به قدري به افزون خواهي سر گرم شده ايد كه تا چشم هايتان را باز ميكنيد مي بينيد كه در قبريد.

متاسفانه در حال حاضر بسياري از مراسم ترحيم دستاويزي  شده است براي نشان دادن نسب ها و سبب ها و...

مراسم ترحيم ما الان تشريفاتي شده است.

مستحب است براي سيد در هنگام ورود بلند شويم اما اگر قرآن دستمان باشد نبايد براي هيچ كس بلند شد.

متاسفانه در مجالس ختم ما ، به قرآن بي احترامي مي شود قران به اين اميد در مجالس خوانده مي شود كه ثوابي به مرده برسد اما متاسفانه اينطور نيست.به عنوان مثال مي بينيد كه در حين اينكه قاري دارد قرآن مي خواند ، اگر شخصي بيايد كه براي صاحب عزا مهم باشد ، به قاري مي گويند كه ورود اين فرد را اعلام كنيد. قاري هم در حين تلاوت قرآن ، قرائتش را قطع مي كند و به آن فرد خوش آمد مي گويد. اين بي احترامي به قرآن است.

بزرگترين آمارغير خدا راپرستيدن ، بت پرستي و خورشيد پرستي و امثال اينها نيست. هوا پرستي است. افرادي كه به ظاهر به خدا ايمان دارند اما در باطن مشرك اند. در پايان سوره يوسف آمده است : اكثر مردم ايمان نياورده اند مگر اينكه در باطن مشرك اند.

 پس بهترين راه كنترل هواي نفس ياد مرگ است . سر زدن به قبرستان ها تاثير زيادي در آرام گرفتن نفس دارد.

فردي خدمت سلمان فارسي رسيد : به او گفت :از چه از مي ترسيم از پيغام مرگ ؟ از چه مي لرزيم در هنگام مرگ ؟

سلمان گفت: شما خانه دنيايتان را آباد كرده ايد  و خانه آخرتتان را ويران ،همين است كه مي ترسيد .

بزرگاني بودند و هستند كه در زمان حياتشان  سنگ قبر خود را سفارش داده بودند. بهتر است هفته اي يكبار در كفن خود بخوابيم.

بعد از آن مي بينيد ك ياد مرگ چه تاثيراتي مي تواند داشته باشد. كفن خود را مدام ببينيند . اينگونه نفس كنترل مي شود.

وقتي انسان قيامت را فراموش كرد دست به هر جنايتي مي زند.   

والسلام عليكم ...

ارسال شده در : 1389/11/11 - 07:33:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/11 - 07:33:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد