• /
جنگ ها

جنگ ها

1. كدام یك از خلفای سه گانه برای عزیمت به جنگ با رومیان با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت كرد؟
2. كدام یك از خلفای سه گانه برای رفتن به جنگ با ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت كرد؟
3. چه كسانی جنگ جمل را برپا كردند و حضرت علی ـ علیه السلام ـ در چه خطبه‌ای از آنها انتقاد می‌كند؟
4. در كدام جنگ حضرت علی ـ علیه السلام ـ از شركت امام حسن ـ علیه السلام ـ منع می‌كند و فلسفه آن چیست؟
5. در كدام جنگ بود كه حضرت ـ علیه السلام ـ پرچم را به فرزندش محمد حنفیه داد؟
6. چه كسی به حجاج خانه خدا حمله ور شد؟
7. نام جنگی است كه به اسم یكی از حیوانات است؟
8. تاكتیكهای جنگ در كدام خطبه بیان شده است؟
9. در كدام جنگ بود كه شعار«لا حكم الا لله» را سر دادند و توسط چه كسانی بود؟
10. در چه جنگی بود كه پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ به حضرت علی ـ علیه السلام ـ بشارت شهادت داد؟
11. واقعه«لیله الهریر» در چه جنگی اتفاق افتاد، و به چه معنا است؟
12. در چه جنگهایی حمزه و جعفر(عموی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه وآله ـ ) و عبیده بن حارث(پسر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ به شهادت رسیدند؟
13. در كدام جنگ و توسط چه كسی، جد و برادر و دائی معاویه كشته شدند؟
14. در كدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ آداب جنگ را به اصحاب خود می‌آموزد؟
15. نام یك نوع سلاح جنگی است كه در صدر اسلام از آن استفاده می‌كردند و اگر حرف اول و دوم آن را حذف كنیم به معنای یك نوع حیوان قوی و مایع خوردنی است و اگر سه حرف آخر آن را حذف نمائیم به معنای«بویایی» است و اگر دو حرف آخر آن را حذف كنیم به معنای یك شیئ گرانبها است و اگر حرف سوم و چهارم آن را حذف نمائیم نام قاتل امام حسین ـ علیه السلام ـ می‌شود،
16. در كدام جنگ معاویه و عمر و عاص نیرنگ قرآن بر سر نیزه كردن را پیاده كردند و حضرت علی ـ علیه السلام ـ در كدام خطبه متذكر می‌شود؟
پاسخ ها:
1. عمر بن خطاب. (خلیفه دوم)[1]
2. عمربن خطاب.[2]
3. طلحه و زبیر و عایشه.[3]
4. جنگ صفین.[4]
5. جنگ جمل.[5]
6. «ضحاك بن قیس» [6]او از دوستان معاویه بود و به حجاج خانه خدا حمله ور شد.
7. جنگ جمل.[7]
8. خطبه یكصد و بیست و چهارم.
9. جنگ صفین توسط خوارج.
10. پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ «احد» به حضرت علی ـ علیه السلام ـ بشارت شهادت داد.[8]
11. جنگ صفین. [9]«هریر» در لغت عرب به زوزه سگ می‌گویند. و لیله‌الهریر در جنگ صفین آن شبی را گویند كه سپاه معاویه در آن شب در زیر ضربات سپاه امام ـ علیه السلام ـ همچون سگ زوزه می‌كشیدند و نزدیك بود حكومت معاویه و امویان از هم پاشیده شود.
12. حمزه عموی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ احد، جعفر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ موته و عبیده بن حارث پسر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ بدر به شهادت رسیدند.[10]
13. در جنگ بدر توسط حضرت علی ـ علیه السلام ـ . حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این زمینه می‌فرماید: «من ابوالحسن» در هم كوبنده جد و برادر و دائی تو«معاویه» در روز بدرم.»[11]
14. خطبه 65 و 124.
15. شمشیر.
16. جنگ صفین. در خطبه 121.


[1] . خطبه 146.
[2] .خطبه 134.
[3] . خطبه 172.
[4] . خطبه 207.
[5] خطبه 11.
[6] . خطبه 29.
[7] . «جمل» در لغت به معنای شتر می‌باشد.
[8] . خطبه 156، شماره 12.
[9] . خطبه 130.
[10] . نامه 9، شماره 5.
[11] . نامه 10، شماره 8.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:51:26

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:51:26

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد