• /
کنیه و القاب امام حسن عسگری علیه السلام

 

کُنیه و القاب امام حسن عسکری(علیه السلام(

مقدّمه
«
کُنیه و القاب» ریشه کهن و تاریخی نزد اعراب قبل از اسلام دارد.
همین موضوع بعد از اسلام نیز در بین مسلمانان استمرار داشته و دارد و به مناسبت‏های مختلف برای افراد کنیه یا لقب‏هایی انتخاب می‏کردند. انتخاب این کنیه‏ها و القاب، گاهی به مناسبت شُهرت شخص در قبیله خود بوده است، مثل «شیخ الطّائفه»؛ یعنی بزرگ قبیله و یا به سبب زیبایی فرد، شغل، زادگاه، انتساب به قوم و خاندانی، واقعه تاریخی و گاهی نیز انتخاب لقب، برای تحقیر و اهانت به آنهاست. اما در مورد «کُنیه» باید گفت اصل آن از «کنایه» است و کنایه این است که کلمه‏ای گفته شود و از آن چیز دیگری اراده شود و غالباً انتخاب کنیه به سبب ارتباط پدری، مادری، پسری و دختری است که در این راستا، از واژگان: ابو، امّ، ابن و بنت استفاده می‏شود.
کنیه‏های امام حسن عسکری علیه‏السلام
ابن الرّضا؛ امام حسن عسکری علیه‏السلام ، پدر و جدّش به ابن الرضا مشهور بودند.1
ابوالخلف نیز کنیه امام حسن عسکری علیه‏السلام است.2
ابوعبداللّه؛ کنیه سه امام است: امام حسین، امام صادق و امام حسن عسکری علیهم‏السلام .3
ابومحمّد4؛ ابومحمّد الحسن الخالص5؛ ابومحمّدالعسکری6؛ ابوالحسن7 از دیگر کنیه‏های امام عسکری علیه‏السلام است.
القاب امام علیه‏السلام
اَلاَخیر8، التّقی9، الحسن الخالص10، الحسن العسکری11، الخالص12، الرّفیق13، الزّکی14، السّراج15، السّراج المضی‏ء16، الشّافی17، صاحب العسکر الآخر18، صاحب العسکر19، الصّامت20، الطّیّب21، العالم22.
لازم به یادآوری است که: محقّق خوانساری در کتاب «فقه الرّضا» گفته است: مراد از العالم و الفقیه در لسان ادلّه، یکی از عسکریین علیهماالسلام است.23
العسکری24، العلوی25، الفتّاح26، الفقیه27، الماضی28، المتوکّل29، المرتضی30، المرضیّ31، المؤدّی32، المضی‏ء33، النّاصح34، النّقی35، الهادی36، ولیّ المؤمنین37، التّقیان38، النّقیان39، العسکریان40، السّبطان41.
پی‏نوشت‏ها:
1.
اعلام الوری، ج 2، ص 131، مؤسّسه آل‏البیت؛ مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 421.
2.
مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 421.
3.
جامع المقال، ص 184.
4.
کشف الغمّه، ج 3، ص 271؛ مناقب آل‏ابی‏طالب، ج 4، ص 421؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236.
5.
رشفة الصّادی، حضرمی، ص 283.
6.
تاریخ بغداد، ج 7، ص 366.
7.
دلائل الامامه، ص 424.
8.
جامع المقال، ص 185؛ زاد المجتهدین، (مقدمه).
9.
تاریخ اهل‏البیت(ع)، ص 131.
10.
کشف الغمّه، ج 3، ص 271.
11.
مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 421، (چاپ بیروت، ج 4، ص 455).
12.
کشف الغمّه، ج 3، ص 271؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236؛ فوائد تنقیح المقال، ج 1، ص 189.
13.
مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 421؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236.
14.
همان؛ جامع‏المقال، ص 185؛ مجمع‏الرجال، ج 7، ص 194.
15.
اعلام الوری، ص 349؛ مناقب آل ابی‏طالب، ج ، ص 421؛ تنقیح المقال، ج 1، ص 88، چاپ سنگی.
16.
مناقب آل‏ابی‏طالب، ج 4، ص 421.
17.
همان؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236.
18.
بحارالانوار، ج84، ص 27، ح 21؛ فلاح السّائل، ص 183.
19.
جامع المقال، ص 185؛ مجمع الرّجال، ج 7، ص 194؛ الاحتجاج، ص 275؛ اصول کافی، ج 7، ص 59.
20.
مناقب آل‏ابی‏طالب، ج 4، ص 421.
21.
التوحید، ص 101، ح 11.
22.
اعلام الوری، ص 339؛ کشف الغمّه، ج 3، ص 263؛ مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 401؛ دلائل‏الامامه، ص 217.
23.
فقه الرّضا، ص 17.
24.
اعلام‏الوری،ص349؛مناقب‏آل‏ابی‏طالب،ج4،ص421؛ الدروس، ج 2، ص 15؛ کشف الغمّه، ج 3، ص 273.
25.
جمال الاسبوع، ص 40.
26.
کشف الغمه، ج 3، ص 230.
27
و 28. جامع المقال، ص 185.
29.
کشف الغمّه، ج 3، ص 230.
30.
همان و ص 245.
31.
مناقب آل‏ابی‏طالب، ج 4، ص 421؛ بحارالانوار، ج 50، ص 237.
32.
جمال الاسبوع، ص 40.
33.
مناقب آل ابی‏طالب، ج 4، ص 421 و 379؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236.
34.
کشف‏الغمّه،ج3،ص230؛تاریخ‏اربلی،ج3،ص245.
35.
تاریخ اهل البیت(ع)، ص 132؛ الدروس، ج 2، ص 15؛ کشف الغمّه، ج 3، ص 230.
36.
اعلام الوری، ص 349؛ مناقب آل ابی‏طالب، ج4، ص 421؛ الدروس، ج 2، ص 15.
37.
الدروس، ج 2، ص 14.
38
ـ40. جامع المقال، ص 185؛ مجمع الرّجال، ج7،

 

ارسال شده در : 1389/11/22 - 12:24:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/22 - 12:24:15

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد